Translation

English
Back Up Your Data
24/170
Key English Finnish State
Installation Asennus
Download elementary OS Lataa elementary OS
If you haven't already, you will need to <a href="/" target="_blank" rel="noopener">download elementary OS from our home page</a>. You will need to copy the downloaded ISO file to a USB flash drive using the instructions below. <a href="/" target="_blank" rel="noopener">Lataa elementary OS sivustoltamme</a>, ellet ole sitä jo tehnyt. Kopioi lataamasi ISO-tiedosto USB-muistitikulle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Frequently-Asked Questions Usein kysytyt kysymykset
See the <a href="{#release_faq}">frequently-asked questions for this release</a>. Lue <a href="{#release_faq}">uusimman julkaisun usein kysytyt kysymykset</a>.
Recommended System Specifications Suositellut järjestelmämääritykset
While we don't have a strict set of minimum system requirements, we recommend at least the following specifications for the best experience: Vaikka tiukkoja vähimmäisvaatimuksia ei ole, suosittelemme vähintään seuraavanlaista kokoonpanoa hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi:
Recent Intel i3 or comparable dual-core 64-bit processor Intel i3 tai vastaavanlainen kahdella ytimellä varustettu 64-bittinen suoritin
4 GB of system memory (RAM) 4 gigatavua keskusmuistia (RAM)
Solid state drive (SSD) with at least 32 GB of free space SSD-levy, jossa on vapaata tilaa vähintään 32 gigatavua
Internet access Internet-yhteys
Built-in or wired mouse/touchpad and keyboard Sisäänrakennettu tai langaton hiiri/kosketuslevy ja näppäimistö
1024×768 minimum resolution display Näyttö jonka resoluutio on vähintään 1024×768
You will also need a spare USB flash drive with at least 4 GB of storage for installation. USB-muistitikku joka sisältää vähintään 4 gigatavua tilaa asennusta varten.
<strong>We do not recommend virtual machines as they don't perform as well as a full install.</strong> If you are attempting to install in a virtual machine, enable EFI if possible but understand you may encounter other issues. <strong>Emme suosittele virtuaalikoneita, koska niiden suorituskyky ei ole samalla tasolla kuin asennus fyysiseen koneeseen.</strong> Jos olet aikeissa tehdä asennuksen virtuaalikoneeseen, ota EFI käyttöön jos mahdollista, mutta huomioi että saatat kohdata myös muita ongelmia.
Back Up Your Data Varmuuskopioi tiedostosi
Make sure to back your important data up to an external location such as a cloud service or an external hard drive. Installing a new operating system may overwrite your existing data. Varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedostosi ulkoiseen sijaintiin, esimerkiksi pilvipalveluun tai ulkoiselle kiintolevylle. Uutta käyttöjärjestelmää asentaessasi tiedostosi saattavat hävitä tietokoneen kiintolevyltä.
Step-by-step Guide Vaiheittainen ohje
Follow the video above, or select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions below. Seuraa yllä olevan videon ohjeita, tai valitse alapuolelta käytössäsi oleva käyttöjärjestelmä nähdäksesi yksityiskohtaiset asennusohjeet.
Windows Windows
macOS macOS
Linux Linux
Verify Your Download Vahvista lataus
Verifying your download is an important step: we generate a &quot;checksum&quot; for elementary OS images and recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that it is not corrupted. Latauksen vahvistaminen on tärkeä asia: luomme &quot;tarkistussumman&quot; elementary OS:n levykuvista ja suosittelemme, että vahvistat lataamasi tiedoston tarkistussumman ennen asennusta. Näin varmistut, että sinulla on toimiva ja oikea levykuva.
Assuming you downloaded elementary OS to your Windows Downloads folder, open the Command Prompt in Windows and run the following command: Olettaen että latasit elementary OS:n Windowsin Downloads-kansioon, avaa Windowsin komentokehote ja suorita seuraava komento:
It should produce the output: tulisi tuottaa seuraavan tulosteen:
If the checksum does not match, you may need to re-download your copy of elementary OS and ensure it completes downloading before re-verifying it. Jos tarkistussumma ei vastaa tätä arvoa, suosittelemme lataamaan elementary OS:n levykuvan uudelleen.
Creating an Install Drive Asennusmedian luominen
To create an elementary OS install drive you'll need a USB flash drive that is at least 4 GB in capacity and an app called &quot;Etcher&quot;. elementary OS:n asennusmedian luominen vaatii USB-muistitikun, jonka kapasiteetti on vähintään 4 gigatavua, ja sovelluksen nimeltä &quot;Etcher&quot;.
Download Etcher Lataa Etcher
etcher steps etcher-vaiheet

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / docs-installationFinnish

Back Up Your Data
Varmuuskopioi tiedostosi
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/docs/installation.json, string 16