Translation

English
Select "Disk or ISO image" in the "Boot selection" list
74/750
Key English Finnish State
1024×768 display Näyttö jonka resoluutio on 1024×768
You will also need a USB flash drive with at least 2 GB of free space for installation. Tarvitset asennusta varten myös USB-tikun, jossa on vähintään 2 gigatavua vapaata tilaa.
Back Up Your Data Varmuuskopioi tiedostosi
Make sure to back your important data up to an external location such as a cloud service or an external hard drive. Installing a new operating system may overwrite your existing data. Varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedostosi ulkoiseen sijaintiin, esimerkiksi pilvipalveluun tai ulkoiselle kiintolevylle. Uutta käyttöjärjestelmää asentaessasi tiedostosi saattavat hävitä tietokoneen kiintolevyltä.
Choose your current Operating System Valitse nykyinen käyttöjärjestelmäsi
Select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions. Valitse tällä hetkellä käytössäsi oleva käyttöjärjestelmä, niin näet yksityiskohtaiset asennusohjeet.
Windows Windows
macOS macOS
Ubuntu Ubuntu
Creating an Install Drive Asennusmedian luominen
You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called Rufus. Tarvitset USB-muistitikun, jossa on vähintään kaksi gigatavua vapaata tilaa, ja ohjelman nimeltä Rufus.
Download Rufus Lataa Rufus
Rufus - select ISO Rufus - valitse ISO
Open Rufus Avaa Rufus
Insert your USB drive and select it in the "Device" list Kiinnitä USB-muistitikku ja valitse se "Device"-listalta
Select "Disk or ISO image" in the "Boot selection" list Valitse "Disk or ISO image" "Boot selection" -listalta
Click "SELECT" to choose the ISO that you downloaded previously. Napsauta "SELECT" valitaksesi aiemmin lataamasi ISO-levykuvan.
We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images so you can verify your downloaded file. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Click Luomme tarkistussumman elementary OS:n levykuvista, jotta voit vahvistaa lataamasi tiedoston eheyden. Näin varmistat, että olet ladannut virheettömän levykuvan. Napsauta
the checksum icon tarkistussumman kuvake
next to "SELECT" and verify that the text next to "SHA256" matches the following hash: tekstin "SELECT" vieressä vahvistaaksesi, että kohdan "SHA256" vieressä oleva teksti vastaa seuraavaa tarkistussummaa:
If the hashes match, click "START" and wait for the process to finish. Jos tarkistussummat vastaavat, napsauta "START" ja odota että toimenpide valmistuu.
Booting from the Install Drive Asennusmedialta käynnistäminen
In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive. Aloittaaksesi asennuksen, tietokone tulee käynnistää asennusmediaa käyttäen.
Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer. Olettaen että tietokoneesi on edelleen päällä, aloita kiinnittämällä asennusmedia ja käynnistämällä tietokone uudelleen.
Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually <kbd>F12</kbd>, but sometimes <kbd>Esc</kbd> or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure. Useimmat tietokoneet mahdollistavat käynnistysjärjestyksen muuttamisen painamalla tiettyä näppäintä — usein <kbd>F12</kbd>, toisinaan <kbd>Esc</kbd> tai muu vastaava toimintonäppäin. Saat näppäimen selville tietokoneen ohjekirjasta tai tietokoneen käynnistyksen yhteydessä hetkeksi ilmestyvästä näkymästä.
Press <kbd>F12</kbd> (or the appropriate key) and select the install drive—usually &quot;USB-HDD&quot; or something containing the word &quot;USB&quot;, but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu. Paina <kbd>F12</kbd> (tai muu vastaava näppäin) ja valitse asennusmedia — usein &quot;USB-HDD&quot; tai vastaava kohta, mikä sisältää tekstin &quot;USB&quot;, tosin tämä vaihtelee tietokoneiden välillä. Jos valitset väärän aseman, tietokoneesi käynnistyy normaaliin tapaan. Tässä tapauksessa käynnistä tietokone uudelleen ja valitse eri asema valikosta.
Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process. Pian oikean käynnistysaseman valitsemisen jälkeen sinun tulisi nähdä elementary OS:n käynnistysnäkymä. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita, jotka ohjaavat sinut asennuksen läpi.
Verify your Download Vahvista latauksesi
Verifying your download is an important, but optional step. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images and we recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Latauksen vahvistaminen on tärkeä, mutta valinnainen vaihe. Luomme tarkistussumman elementary OS:n levykuvista, ja suosittelemme että vahvistat lataamasi tiedoston vastaavan tarkistussummaa ennen asennusta. Tämän myötä voit olla varma, että olet ladannut toimivan levykuvan, missä ei ole latauksen aikana tapahtuneita virheitä.
Running the following command in your Terminal: Seuraavan komennon suorittaminen päätteessä:
Should produce the output: tulisi tuottaa tulosteen:

Loading…

User avatar artnay

Translation changed

Website / docs-installationFinnish

Select &quot;Disk or ISO image&quot; in the &quot;Boot selection&quot; list
Valitse &quot;Disk or ISO image&quot; &quot;Boot selection&quot; -listalta
2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / docs-installationFinnish

Select &quot;Disk or ISO image&quot; in the &quot;Boot selection&quot; list
Valitse &quot;Disk or ISO image&quot; &quot;Boot selection&quot; -listalta
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: quot

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/docs/installation.json, string 25