Translation

English
Open UNetbootin from the Dash. It will open a window like the one below:
0/720
Key English Finnish State
etcher steps etcher-vaiheet
Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded. Kiinnitä USB-muistitikku ja valitse lataamasi ISO-tiedosto.
Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button. Avaa "Etcher" ja valitse lataamasi elementary OS -levykuva käyttäen "Select image" -painiketta.
Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target. Etcherin tulisi havaita USB-muistitikku automaattisesti, mutta varmista silti, että valittuna on oikea kohde.
Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started. Käynnistä asennusmedian luonti napsauttamalla "Flash!"-painiketta. Toimenpiteen käynnistyminen kestää hetken.
When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS. Kun toimenpide valmistuu, muistitikun poistaminen on turvallista ja voit aloittaa elementary OS:n asennuksen.
The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore. Seuraava viesti saattaa ilmetä ns. flashaus-toimenpiteen aikana. Sen ohittaminen on turvallista.
Not readable warning Ei luettavissa -varoitus
After you hear the chime, press and hold <kbd>Option</kbd>. Then, select the appropriate boot drive. Note that it may be incorrectly identified as &quot;Windows&quot;, but this is normal. Kun kuulet tietokoneen käynnistysäänen, paina ja pidä pohjassa <kbd>Option</kbd>. Sen jälkeen valitse oikea asennusmedia. Ota huomioon, että tietokone saattaa tunnistaa asennusmedian virheellisesti nimellä &quot;Windows&quot;, mutta tämä on normaalia.
Boot Errors Käynnistysvirheet
If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select &quot;Burn {#release_filename} to Disc&quot;. When complete, attempt to boot again from the Install DVD. Jos Mac-tietokoneesi ei tunnista elementary OS:n USB-asennusmediaa käynnistysvalikossa, sinun saattaa olla tarpeen luoda USB-muistitikun sijaan elementary OS:n asennusmedia DVD-levylle. Luo DVD-asennusmedia syöttämällä tyhjä DVD tietokoneeseen, napsauta ISO-tiedostoa hiiren oikealla näppäimellä Finderissa ja valitse &quot;Burn {#release_filename} to Disc&quot;. Kun tämä on valmistunut, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä käynnistää asennus DVD-levyltä.
Running the following command in your terminal: Seuraavan komennon suorittaminen päätteessä:
should produce the output: tulisi tuottaa tulosteen:
You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called UNetbootin. Tarvitset USB-muistitikun, jossa on vähintään kaksi gigatavua vapaata tilaa, ja ohjelman nimeltä UNetbootin.
Download UNetbootin Lataa UNetbootin
Open UNetbootin from the Dash. It will open a window like the one below:
UNetbootin UNetbootin
Select &quot;Diskimage&quot; Valitse &quot;Diskimage&quot;
Click &quot;…&quot; to select the ISO that you downloaded previously. Napsauta &quot;…&quot; ja valitse aiemmin lataamasi ISO-levykuva.
Unplug all USB memory devices apart from the one you want to use. Irrota kaikki USB-muistit tietokoneesta lukuun ottamatta sitä muistitikkua, jota haluat käyttää.
Click &quot;OK&quot; and wait for the process to finish. Napsauta &quot;OK&quot; ja odota että toimenpide valmistuu.
After Installation Asennuksen jälkeen
Take this time to read the <a href="/docs/learning-the-basics">getting started</a> guide to learn about your new operating system. <a href="/docs/learning-the-basics">Opettele perusasiat</a> uudesta käyttöjärjestelmästäsi.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/docs/installation.json, string 59