Source string

127/1060
Key Norwegian Nynorsk State
Velg ditt noverande operativsystem
Velg operativsystemet du brukar no for å sjå tilrettelagde instruksjonar.
Windows
macOS
Ubuntu
Lag ein installasjonsdisk
Du treng ein minnepenn (USB) med minst 2 GB ledig plass, og programmet Rufus.
Last ned Rufus
Rufus - velg ISO
Opna Rufus
Plugg inn minnepennen din og velg den frå "Enheit"-lista
Velg "Disk or ISO image" i "Boot selection" -lista
Klikk på "SELECT" for å velga ISO-fila som du lasta ned tidlegare.
Me genererar eit kontrolltal for alle nedlastningar av elementary OS, slik at du kan kvalitetssjekka ISO-fila. Denne sikrar at du har lasta ned den fulle versjonen, og at den ikkje inneheld skadeleg programvare. Klikk
checksum ikon
ved sida av "SELECT" og sjå til at teksten ved sida av "SHA256" stemmer overens med den følgjande talrekka:
Om talrekka stemmar trykkar du på "START", og ventar på at prosessen blir ferdig.
Oppstart frå installasjonsdisken
For å starta denne installasjonsprosessen, må du starta datamaskina frå installasjonsdisken.
Om datamaskina di er påskrudd, byrjar du med å putte i installasjonsdisken og så starta maskina på nytt.
Dei fleste maskinene vil la deg endra oppstartsmodus ved å trykka på ein spesiell knapp. Knappen er vanlegvis <kbd>F12</kbd>, men av og til <kbd>Esc</kbd> eller ein anna funksjonsknapp. Sjekk kva som står på skjermen din for å vera sikker på kva knapp som er rett.
Bekreft nedlastninga di
Køyr følgjande kommando i Terminal:
Skal gje fylgjande resultat:

Loading…

next to &quot;SELECT&quot; and verify that the text next to &quot;SHA256&quot; matches the following hash:
ved sida av &quot;SELECT&quot; og sjå til at teksten ved sida av &quot;SHA256&quot; stemmer overens med den følgjande talrekka:
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
_lang/nn/docs/installation.json, string 29