Translation

English
4 GB of system memory (RAM)
28/270
Key English Slovak State
Installation Inštalácia
Download elementary OS Stiahnite si elementary OS
If you haven't already, you will need to <a href="/" target="_blank" rel="noopener">download elementary OS from our home page</a>. You will need to copy the downloaded ISO file to a USB flash drive using the instructions below. Ak ste tak ešte neurobili, budete potrebovať <a href="/" target="_blank" rel="noopener">stiahnuť elementary OS z našej domovskej stránky</a>. Následne budete potrebovať nahrať stiahnutý ISO súbor na USB flash disk podľa inštrukcií nižšie.
Recommended System Specifications Odporúčané systémové požiadavky
While we don't have a strict set of minimum system requirements, we recommend at least the following specifications for the best experience: Hoci nemáme konkrétny súbor minimálnych systémových požiadaviek, odporúčame aspoň nasledujúce špecifikácie:
Recent Intel i3 or comparable dual-core 64-bit processor Nedávny Intel i3 alebo kompatibilný dvojjadrový 64-bitový procesor
4 GB of system memory (RAM) 4 GB systémovej pamäte (RAM)
Solid state drive (SSD) with 15 GB of free space SSD úložisko s 15 GB voľného miesta
Internet access Internetové pripojenie
1024×768 display Displej s rozlíšením 1024×768
You will also need a USB flash drive with at least 2 GB of free space for installation. Na inštaláciu budete taktiež potrebovať USB flash disk s aspoň 2 GB voľného miesta.
Back Up Your Data Zálohujte si svoje dáta
Make sure to back your important data up to an external location such as a cloud service or an external hard drive. Installing a new operating system may overwrite your existing data. Uistite sa, že vaše dôležité dáta sú zálohované na oddelenom mieste, ako napr. cloudové úložisko alebo externý disk. Inštalovanie nového operačného systému môže prepísať vaše existujúce dáta.
Choose your current Operating System Vyberte váš aktuálny operačný systém
Select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions. Vyberte operačný systém, ktorý práve používate, pre zobrazenie prispôsobeného návodu na inštaláciu.
Windows Windows
macOS macOS
Ubuntu Ubuntu
Creating an Install Drive Vytváranie inštalačného disku
You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called Rufus. Budete potrebovať USB flash disk s aspoň 2 GB voľného miesta a program s názvom Rufus.
Download Rufus Stiahnuť Rufus
Rufus - select ISO Rufus - vybrať ISO
User avatar anonymous

Suggestion added

4 GB operačnej pamäte (RAM)

Suggested change:

4 GB systémovoperačnej pamäte (RAM)
7 months ago

Loading…

4 GB of system memory (RAM)
4 GB systémovej pamäte (RAM)
13 days ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-installationSlovak

4 GB of system memory (RAM)
4 GB operačnej pamäte (RAM)
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/sk/docs/installation.json, string 7