Translation

English
Learning the Basics
22/190
Key English Finnish State
Learning the Basics Perusasioiden opettelu
Learn about the elementary OS desktop and how to navigate windows, workspaces, and more. Opi elementary OS:n työpöydän perusasiat, kuinka liikkua ikkunoiden sekä työtilojen välillä ja paljon muuta.
Desktop Työpöytä
The elementary OS desktop consists of two elements: the Panel and the Dock. You can customize the desktop wallpaper by secondary-clicking the desktop—right click on a mouse, or two-finger tap on a touchpad. You can also change the desktop's look and behavior from <strong><a href="#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong>. elementary OS:n työpöytä koostuu kahdesta elementistä, paneelista ja telakasta. Voit vaihtaa työpöydän taustakuvan napsauttamalla työpöytää hiiren toissijaisella painikkeella — hiiren oikealla painikkeella tai kahden sormen napautuksella kosketuslevyllä. Voit mukauttaa työpöydän ulkoasua ja toimintaa menemällä <strong><a href="#system-settings">Järjestelmän asetukset</a></strong> → <strong>Työpöytä</strong>.
Panel Paneeli
At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the System Indicators. Työpöydän yläreunassa on paneeli. Paneelin vasemmassa reunassa on Sovellukset-valikko, keskellä päivä ja aika, oikeassa reunassa järjestelmän ilmaisimet.
Applications Menu Sovellukset-valikko
Date &amp; Time Aika ja päivä
System Indicators Järjestelmän ilmaisimet
The Panel Paneeli
To open or search for installed apps, select <strong>Applications</strong> on the Panel. You can page through your apps by scrolling on a mouse, swiping with two fingers on a touchpad, or by using the pager dots at the bottom. You can also use the view switcher at the top to switch between showing your apps in a grid or a categorized list. Avataksesi tai etsiäksesi asennettuja sovelluksia, avaa <strong>Sovellukset</strong>-valikko paneelista. Voit vaihtaa valikossa eri sivujen välillä vierittämällä hiiren rullaa, pyyhkimällä kahdella sormella kosketuslevyä tai napsauttamalla valikon alalaidan pisteitä. Voit vaihtaa valikon näkymää valikon yläosan kahdella painikkeella, jotka vaihtavat ruudukko- ja luokkanäkymän välillä.
Start typing in the Applications Menu to search your apps by name or by keyword. Searching will also display app actions and System Settings. For example, by searching you can: Aloita kirjoittaminen Sovellukset-valikossa etsiäksesi sovelluksia nimellä tai hakusanoilla. Haku näyttää myös sovellusten toiminnot ja järjestelmän asetukset. Haun avulla voit esimerkiksi:
<strong>Shut Down</strong> or <strong>Restart</strong> your device <strong>Sammuttaa</strong> tai <strong>käynnistää uudelleen</strong> laitteen
<strong>Compose Message</strong> with Mail <strong>Luoda uuden viestin</strong> sähköpostisovelluksella
Open a <strong>New Incognito Window</strong> in Web Avata <strong>uuden yksityisen ikkunan</strong> verkkoselaimessa
Calculate quick math operations like <strong>23 * 5</strong> Suorittaa matemaattisia laskutoimituksia kuten <strong>23 * 5</strong>
User avatar anonymous

Suggestion added

Opi perusteet

Suggested change:

Perusasioiden opetteluOpi perusteet
a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Website/docs-learning-the-basics
The following string has the same context and source.
Translated Website/support

Loading…

Learning the Basics
Perusasioiden opettelu
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / docs-learning-the-basicsFinnish

Learning the Basics
Opi perusteet
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/docs/learning-the-basics.json, string 1