Translation

English
Learning the Basics
17/190
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Learning the Basics Det grunnleggende
As with every operating system there are some things that you may not be familiar with. This section will deal with how to complete simple, every day tasks such as browsing the web and listening to music, as well as other useful information that you may be unaware of. Som med alle operativsystemer er det ting du kanskje ikke er vant til. Denne delen viser deg hvordan du fullfører enkle hverdagslige oppgaver som nettsurfing og musikklytting, og annen nytting info du kanskje ikke er klar over.
The Desktop Skrivebordet
The elementary OS desktop is very simple and easy to learn. It consists of two elements: the panel and the dock. You can customize the desktop's wallpaper through <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong> → <strong>Wallpaper</strong>. elementary OS-skrivebordet er veldig enkelt og lett å lære. Det består av to elementer: panelet og dokken. Du kan tilpasse bakgrunnsbildet på skrivebordet i <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">systeminnstillingene</a></strong> → <strong>Skrivebord</strong> → <strong>Bakgrunnsbilde</strong>.
The Panel Panelet
At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the Indicators. På toppen av skrivebored har du panelet. Til venstre er programmenyen, og i midten står dato og tid. Til høyre er det indikatorer.
Applications menu Programmenyen
Time and date Tid og dato
Indicators Indikatorer
Applications Menu Programmenyen
On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting <strong>Applications</strong> opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view. På venstre side av panelet har du programmenyen. Trykker du på <strong>Programmer</strong> åpnes menyen med alle dine installerte programmer. Du kan vise flere sider med programmet ved bruk av sideinndelingen på bunnen, eller ved å rulle. Du kan også bruke visningsvelgeren på toppen for å bytte mellom rutenett og kategorivisning.
You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include: Du kan søke etter programmer ved navn eller nøkkelord, og utføre tilknyttede handlinger. Du kan også søke etter systeminnstillingsoppføringer. Noen av handlingen du finner i søket er:
Shut Down and Restart Avstenging og omstart
Compose Message Forfatting av melding
New Private Browsing Window Nytt privat nettlesingsvindu
Math operations (example: 23 * 5) Matteoperasjoner (eksempelvis: 23 * 5)
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Website/docs-learning-the-basics
The following string has the same context and source.
Translated Website/support

Loading…

Learning the Basics
Det grunnleggende
a month ago
New contributor a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/nb/docs/learning-the-basics.json, string 1