Translation

English
Learning the Basics
11/190
Key English Dutch State
Learning the Basics Basiskennis
As with every operating system there are some things that you may not be familiar with. This section will deal with how to complete simple, every day tasks such as browsing the web and listening to music, as well as other useful information that you may be unaware of. Zoals met elk besturingssysteem zullen er dingen zijn waar u niet bekend mee bent. Dit onderdeel behandelt dagelijkse handelingen, zoals surfen op het web en het luisteren van muziek. Ook behandelen we andere handige onderwerpen, die u mogelijk nog niet kent.
The Desktop Het bureaublad
The elementary OS desktop is very simple and easy to learn. It consists of two elements: the panel and the dock. You can customize the desktop's wallpaper through <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">System Settings</a></strong> → <strong>Desktop</strong> → <strong>Wallpaper</strong>. Het elementary OS bureaublad is simpel en makkelijk te begrijpen. Het bestaat uit twee elementen: het paneel en het dock. U kunt de achtergrond van het bureaublad aanpassen in de <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeeminstellingen</a></strong> → <strong>Bureaublad</strong> → <strong>Achtergrond</strong>.
The Panel Het Paneel
At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the Indicators. Aan de bovenkant van het bureaublad vindt u het paneel. Aan de linkerkant zit het applicatie menu, in het midden de datum en tijd en aan de rechterkant ziet u iconen.
Applications menu Applicatie menu
Time and date Tijd en datum
Indicators Iconen
Applications Menu Applicaties menu
On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting <strong>Applications</strong> opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view. Aan de linkerkant van het paneel is het Applicatie menu. Door <strong>Applicaties</strong> te selecteren opent het menu met al uw geinstalleerde apps. U kunt meerdere pagina's van applicaties bekijken door op de knoppen onderin drukken, of door te scrollen. U kunt ook de view switcher bovenin gebruiken om te wisselen tussen een rooster weergave en een categorie weergave.
You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include: U kunt apps zoeken op naam of trefwoord en acties uitvoeren die daarmee verband houden. U kunt ook zoeken naar panelen in Systeeminstellingen. Enkele van de acties die u kunt vinden bij het zoeken zijn:
Shut Down and Restart Afsluiten en opnieuw opstarten
Compose Message Een bericht opstellen
New Private Browsing Window Een nieuw privé venster openen in de browser
Math operations (example: 23 * 5) Berekeningen uitvoeren (bijvoorbeeld: 23 * 5)
Component Translation Difference to current string
This translation Translated Website/docs-learning-the-basics
The following string has the same context and source.
Translated Website/support

Loading…

Learning the Basics
Basiskennis
8 months ago
Learning the Basics
De Basis leren
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/nl/docs/learning-the-basics.json, string 1