Source string

274/2680
Key Norwegian Nynorsk State
Lær det grunnleggande
Som med alle andre operativsystem vil det alltid vera enkelte ting som du ikkje er kjent. Denne delen vil visa deg korleis du utfører enkle daglegdagse oppgåver som å surfa på nettet og høyra på musikk, i tillegg til anna nyttig informasjon som du kanskje ikkje kjenner til.
Skrivebordet
Skrivebordet på elementary OS er enkelt og lett å læra. Skrivebordet består av to element: panelet og dokken. Du kan endra bakgrunnen på skrivebordet ditt ved å gå til <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeminstillingar</a></strong>→<strong>Skrivebord</strong>→<strong>Bakgrunn</strong>.
Panelet
På toppen av skrivebordet finn du panelet. Til venstre er Appmenyen, i midten er dato og tid, og til høgre er indikatorane.
Appmenyen
Tid og dato
Indikatorar
Appmeny
Til venstre på panelet finn du appmenyen. Når du trykkar på <strong>Applikasjonar</strong> opnar menyen med alle dine installerte appar. Ved å trykka på sideknappane nederst, eller ved å bruka peikeflata, kan du sjå fleire sider med appar. Om du trykkar visningsendraren oppe til venstre kan du bytta mellom visning i rutenett og i kategoriar.
Du kan søka etter appar ved å skriva inn namn eller nøkkelord, og fleire appar lar deg utføra handlingar direkte frå appmenyen. Du kan òg søka etter handlingar frå Systeminstillingar. Nokon av handlingane som du vil finna er:
Slå av og restart
Skriv melding
Nytt privat nettlesarvindauge
Matteoppgåver (f.eks. 23 * 5)
For å opna Appmenyen med tastaturet, trykkar du<kbd>&#8984;</kbd>+<kbd>Mellomrom</kbd>.

Loading…

As with every operating system there are some things that you may not be familiar with. This section will deal with how to complete simple, every day tasks such as browsing the web and listening to music, as well as other useful information that you may be unaware of.
Som med alle andre operativsystem vil det alltid vera enkelte ting som du ikkje er kjent. Denne delen vil visa deg korleis du utfører enkle daglegdagse oppgåver som å surfa på nettet og høyra på musikk, i tillegg til anna nyttig informasjon som du kanskje ikkje kjenner til.
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nn/docs/learning-the-basics.json, string 2