Source string

0/4560
Key Norwegian Nynorsk State
Varslingar: Skru av og på Ikkje forstyrr-modus
Økt: Visa skru av-menyen
Dokken
På botnen av skrivebordet finn du Dokken. Den inneheld alle dine favorittappar og alle andre appar du har ope.
Innhaldet på dokken kan du enkelt endra på. For å legga til ein app i dokken kan du anten dra og sleppa ikonet frå Appmenyen, eller høgreklikka på eit ikon i dokken og klikka <strong>Beheld i dokken</strong>. For å fjerna ein app frå dokken, drar du ikonet vekk og slepp det ein plass på skrivebordet ditt, eller høgreklikkar på ikonet og fjernar markeringa på <strong>Beheld i dokken</strong>. Om du ynskjer å flytta på rekkefølgja med appar, er det einaste du treng å gjera å dra og flytta dei med peikeflata.
Dokken gøymer seg automatisk frå botnen av skrivebordet når ein app blir vist i fullskjerm. Flytt pila til botnen av skrivebordet for å få fram igjen dokken.
Du kan endra på korleis dokken oppførar seg ved å gå til <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeminstillingar</a></strong>→<strong>Skrivebord</strong>→<strong>Dokken</strong>.
Appvindauge
Alle appar har sine eigne vindauge som du anten kan lukka, gjera større eller flytta rundt på skjermen din.
Når du opnar ein app vil eit nytt vindauge dukka opp på skjermen. Kvar app har normalt sett tre felt: vindaugsknappane, ei verktøylinja, og sjølve innhaldet i appen.
Toppfelt
Mange appar nyttar eit toppfelt øverst i appen. Dette feltet inneheld vanlege handlingar som du kan gjera i appen, i tillegg til vindaugsknappane.
Du kan flytta eit appvindauge rundt på skrivebordet ved å trykka ein plass på toppfeltet og dra vindauget.
Toppfelt
Vindaugsknappar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nn/docs/learning-the-basics.json, string 38