Source string

110/1140
Key Norwegian Nynorsk State
Til venstre på panelet finn du appmenyen. Når du trykkar på <strong>Applikasjonar</strong> opnar menyen med alle dine installerte appar. Ved å trykka på sideknappane nederst, eller ved å bruka peikeflata, kan du sjå fleire sider med appar. Om du trykkar visningsendraren oppe til venstre kan du bytta mellom visning i rutenett og i kategoriar.
Du kan søka etter appar ved å skriva inn namn eller nøkkelord, og fleire appar lar deg utføra handlingar direkte frå appmenyen. Du kan òg søka etter handlingar frå Systeminstillingar. Nokon av handlingane som du vil finna er:
Slå av og restart
Skriv melding
Nytt privat nettlesarvindauge
Matteoppgåver (f.eks. 23 * 5)
For å opna Appmenyen med tastaturet, trykkar du<kbd>&#8984;</kbd>+<kbd>Mellomrom</kbd>.
Til høgre på panelet finn du fleire ikon som blir kalla indikatorar. Desse visar deg informasjon om maskina di som f.eks. tilkopla nettverk, batteri, lyd og varslingar. Når du trykkar på ein indikator får du opp meir informasjon og handlingar som kan gjerast.
Eit trykk med midtknappen, eller eit tre-finger-trykk med peikeflata, på ein indikator vil la deg gjera følgande raske handlingar:
Lyd: Velga om du vil gjera lydutgangen stum
Bluetooth: Skru Bluetooth av og på
Straum: Gøyma/visa kor mykje prosent det er igjen på batteriet
Varslingar: Skru av og på Ikkje forstyrr-modus
Økt: Visa skru av-menyen
Dokken
På botnen av skrivebordet finn du Dokken. Den inneheld alle dine favorittappar og alle andre appar du har ope.
Innhaldet på dokken kan du enkelt endra på. For å legga til ein app i dokken kan du anten dra og sleppa ikonet frå Appmenyen, eller høgreklikka på eit ikon i dokken og klikka <strong>Beheld i dokken</strong>. For å fjerna ein app frå dokken, drar du ikonet vekk og slepp det ein plass på skrivebordet ditt, eller høgreklikkar på ikonet og fjernar markeringa på <strong>Beheld i dokken</strong>. Om du ynskjer å flytta på rekkefølgja med appar, er det einaste du treng å gjera å dra og flytta dei med peikeflata.
Dokken gøymer seg automatisk frå botnen av skrivebordet når ein app blir vist i fullskjerm. Flytt pila til botnen av skrivebordet for å få fram igjen dokken.
Du kan endra på korleis dokken oppførar seg ved å gå til <strong><a href="/docs/learning-the-basics#system-settings">Systeminstillingar</a></strong>→<strong>Skrivebord</strong>→<strong>Dokken</strong>.
Appvindauge
Alle appar har sine eigne vindauge som du anten kan lukka, gjera større eller flytta rundt på skjermen din.
Når du opnar ein app vil eit nytt vindauge dukka opp på skjermen. Kvar app har normalt sett tre felt: vindaugsknappane, ei verktøylinja, og sjølve innhaldet i appen.
Toppfelt
Mange appar nyttar eit toppfelt øverst i appen. Dette feltet inneheld vanlege handlingar som du kan gjera i appen, i tillegg til vindaugsknappane.
Du kan flytta eit appvindauge rundt på skrivebordet ved å trykka ein plass på toppfeltet og dra vindauget.
Toppfelt
Vindaugsknappar

Loading…

At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open.
På botnen av skrivebordet finn du Dokken. Den inneheld alle dine favorittappar og alle andre appar du har ope.
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nn/docs/learning-the-basics.json, string 26