Translation

English
Localizing our website and apps is a very important part of making elementary OS available to as many people as possible. Instead of relying solely on an internal translation team, we use crowdsourcing so that anyone can submit translations with little to no technical knowledge. In order to keep our voice consistent across the entire platform, and to help new translators get started, we’ve put together this translation guide.
299/4290
Key English Finnish State
Translation Guide Käännösohje
Localizing our website and apps is a very important part of making elementary OS available to as many people as possible. Instead of relying solely on an internal translation team, we use crowdsourcing so that anyone can submit translations with little to no technical knowledge. In order to keep our voice consistent across the entire platform, and to help new translators get started, we’ve put together this translation guide. Verkkosivuston ja sovellusten kääntäminen on tärkeää, jotta elementary OS on mahdollisimman monen käytettävissä. Käännökset pohjautuvat suurelta osin yhteisön apuun; jokainen voi ottaa osaa teknisen osaamisen tasoon katsomatta. Käännöksien yhtenäisyyden vuoksi olemme koostaneet tämän käännösohjeen.
Steps to Begin Translation Ohjeita kääntämisen aloittamiseksi
Our apps and website are translated through Weblate: A libre web-based translation management system. In order to submit translations, you should: Sovelluksemme ja verkkosivustomme käännetään Weblaten avulla. Se on vapaa, verkkopohjainen käännöshallintajärjestemä. Jotta voit lähettää käännöksiä, toimi seuraavasti:
Have a Hanki
Weblate account Weblate-tili
Set your Määritä
language preferences kieliasetuksesi
Browse our Selaa
translatable projects käännettävissä olevia projekteja
Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>. Valittuasi projektin voit ehdottaa käännöksiä merkkijonoille joita ei ole vielä käännetty, tai ehdottaa muutoksia jo käännettyihin merkkijonoihin. Käännösryhmän käy nämä ehdotukset läpi ja valitsee parhaiten sopivan. Lisätietoja Weblatesta löytyy sen <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">dokumentaatiosta</a>.
By default, you're only able to suggest translations. If you would like to get permissions to save translations, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">join the translators Slack</a> and message an admin your Weblate username and what language you want to translate. Oletusarvoisesti voit vain ehdottaa käännöstekstejä. Jos haluat oikeuden tallentaa käännöksiä, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">liity kääntäjien Slackiin</a> ja lähetä ylläpitäjälle tiedoksi Weblate-käyttäjänimesi ja tieto siitä, mitä kieltä haluat kääntää.
When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute. Käännöksiä tehdessä voi tulla vastaan tilanne, jossa on valittava paras käännös monista eri mahdollisuuksista. Näissä tilanteissa turvaudumme Ubuntun <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">yleiseen kääntäjän oppaaseen</a>, ja kielikohtaisissa ongelmatilanteissa Ubuntun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">käännösryhmän ohjenuoriin</a>. Näitä ohjenuoria seuraamalle voidaan varmistaa yhdenmukaiset käännökset antaen samalla kaikille mahdollisuuden ottaa toimintaan osaa.
If you don't want to translate using Weblate, or want to make a lot a changes at once, you can also translate offline. To do so: Jos et halua kääntää Weblatea käyttäen, tai haluat tehdä paljon muutoksia kerralla, voit tehdä käännöksiä verkon ulkopuolella seuraavasti:
Go to a project you want to translate Siirry haluamaasi projektiin
Choose your language Valitse kielesi
Click on &quot;Files&quot; and then select &quot;Download translation as gettext PO&quot; Napsauta &quot;Tiedostot&quot; ja valitse &quot;Download translation as gettext PO&quot;

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/fi/docs/translation-guide.json, string 2