Translation

English
We won't support translation of the following pages:
40/520
Key English Finnish State
Set your Määritä
language preferences kieliasetuksesi
Browse our Selaa
translatable projects käännettävissä olevia projekteja
Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>. Valittuasi projektin voit ehdottaa käännöksiä merkkijonoille joita ei ole vielä käännetty, tai ehdottaa muutoksia jo käännettyihin merkkijonoihin. Käännösryhmän käy nämä ehdotukset läpi ja valitsee parhaiten sopivan. Lisätietoja Weblatesta löytyy sen <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">dokumentaatiosta</a>.
By default, you're only able to suggest translations. If you would like to get permissions to save translations, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">join the translators Slack</a> and message an admin your Weblate username and what language you want to translate. Oletusarvoisesti voit vain ehdottaa käännöstekstejä. Jos haluat oikeuden tallentaa käännöksiä, <a href="https://translators-slack.elementary.io/">liity kääntäjien Slackiin</a> ja lähetä ylläpitäjälle tiedoksi Weblate-käyttäjänimesi ja tieto siitä, mitä kieltä haluat kääntää.
When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute. Käännöksiä tehdessä voi tulla vastaan tilanne, jossa on valittava paras käännös monista eri mahdollisuuksista. Näissä tilanteissa turvaudumme Ubuntun <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">yleiseen kääntäjän oppaaseen</a>, ja kielikohtaisissa ongelmatilanteissa Ubuntun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">käännösryhmän ohjenuoriin</a>. Näitä ohjenuoria seuraamalle voidaan varmistaa yhdenmukaiset käännökset antaen samalla kaikille mahdollisuuden ottaa toimintaan osaa.
If you don't want to translate using Weblate, or want to make a lot a changes at once, you can also translate offline. To do so: Jos et halua kääntää Weblatea käyttäen, tai haluat tehdä paljon muutoksia kerralla, voit tehdä käännöksiä verkon ulkopuolella seuraavasti:
Go to a project you want to translate Siirry haluamaasi projektiin
Choose your language Valitse kielesi
Click on &quot;Files&quot; and then select &quot;Download translation as gettext PO&quot; Napsauta &quot;Tiedostot&quot; ja valitse &quot;Download translation as gettext PO&quot;
Choose your favorite text-, code- or PO-editor (e.g. <a href="https://poedit.net/">Poedit</a>) Valitse haluamasi teksti- tai PO-muokkain (esim. <a href="https://poedit.net/">Poedit</a>)
Start translating Aloita kääntäminen
Once you've finished, use the &quot;Upload translation&quot; option in the &quot;Files&quot; menu on the same page you downloaded them from. Kun olet valmis, valitse &quot;Tiedostot&quot;-valikosta kohta &quot;Lähetä käännöstiedosto&quot; siltä sivulta, jolta käännöstiedostot alun perin latasit.
Additional Info Lisätiedot
We won't support translation of the following pages: Emme tue seuraavien sivujen kääntämistä:

Loading…

We won't support translation of the following pages:
Emme tue seuraavien sivujen kääntämistä:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/fi/docs/translation-guide.json, string 22