Translation

English
Be a Part of Something Bigger
29/290
Key English Czech State
Be a Part of Something Bigger Buďte součástí něčeho většího
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Vše co vytváříme je 100% open source a je společně vyvíjeno lidmi z celého světa. I když třeba nejste programátor, můžete se zapojit a pomoci něco změnit.
Funding Financování
Translations Překlady
Support Podpora
Web Web
Desktop Plocha
Design Design
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. S pomocí našich uživatelů a fanoušků, jsme byli schopní vyrůst z malé skupiny nadšených dobrovolníků do malé, ale udržitelné společnosti. Každý malý kousek podpory nám umožňuje vylepšit elementary OS a zabývat se i ambicioznějšími problémy.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Pomáhejte s financováním elementary napřímo a získejte odznáček na svůj profil na portálu Github, kterým můžete ukázat svou podporu. Služba GitHub Sponsors si neúčtuje žádné poplatky za zprostředkování, takže je to skvělý způsob jak váš příspěvek dosáhne dál.
Sponsor on GitHub Sponzor na portálu GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon funguje jako průběžná crowdfungingová kampaň. Zvolte částku, kterou chcete přispět každý měsíc a pomozte nám dosáhnout našich cílů. Plus získejte exkluzivní odměny a dříve se dostaňte k exkluzivnímu obsahu.
Back on Patreon Podpořit na Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Jednoduše použijte debetní/kreditní kartu nebo účet PayPal. Můžete si zvolit jednorázovou platbu nebo nastavit opakované platby.
Use PayPal Použít službu PayPal

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/cs/get-involved.json, string 1