Translation

English
Web
6/100
Key English Finnish State
Be a Part of Something Bigger Ole osa jotain suurempaa
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Kaikki mitä teemme on 100-prosenttisesti avointa lähdekoodia ja kehitetty yhteistyössä ympäri maailmaa olevien ihmisten kanssa. Vaikka et olisikaan ohjelmoija, voit osallistua toimintaan ja tehdä merkityksellisiä asioita.
Funding Rahoitus
Translations Käännökset
Support Tuki
Web Verkko
Desktop Työpöytä
Design Suunnittelu
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Käyttäjien ja fanien avulla olemme kyenneet kasvamaan pienestä vapaaehtoisten joukosta pieneksi mutta kannattavaksi yritykseksi. Pienikin tuki auttaa meitä parantamaan elementary OS:ää ja keskittymään kaikkein kunnianhimoisimpiin tavoitteisiin.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Rahoita elementarya suoraan ja ansaitse merkki GitHub-profiilisi tuen antamisen osoittamiseksi. GitHub Sponsors -ohjelma ei veloita mitään ylimääräisiä kuluja, joten se on erinomainen tapa osallistua.
Sponsor on GitHub Sponsoroi GitHubissa
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon toimii kuten jatkuva yhteisöpohjainen rahoituskampanja. Valitse kuukausittainen summa, jolla haluat osallistua tavoitteidemme saavuttamisen tukemiseksi. Lisäksi saat palkkioita ja saat sisältöä luettavaksi ennen muita.
Back on Patreon Tue Patreonissa
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Käytä pankki- tai luottokorttia, tai PayPal-tiliä. Voit valita kertamaksun tai asettaa toistuvaismaksun.
Use PayPal Käytä PayPalia
PayPal - The safer, easier way to pay online! PayPal - Turvallisempi ja helpompi tapa maksaa verkossa!
Liberapay Liberapay
Set up a recurring contribution through Liberapay, the open source and non-profit funding platform. Määritä toistuvat avustukset Liberapayn kautta. Liberapay on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva voittoa tavoittelematon rahoitusalusta.
Contribute with Liberapay Osallistu Liberapayn välityksellä
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages. elementary OS on käytössä ympäri maailman, ja samalla se on maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan työn tulos. Auta tekemään käyttökokemuksesta entistä parempi kääntämällä järjestelmä eri kielille.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/get-involved
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/index
Propagated Not translated Website/support

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/fi/get-involved.json, string 6