Translation

English
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages.
134/1490
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Web Nettleser
Desktop Skrivebord
Design Design
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Ved hjelp av våre brukere og tilhengere har vi vokst fra en liten gruppe lidenskapelige frivillige til et lite men bærekraftig selskap. Alle monner drar i forbedringen av elementary OS og i fortsettelsen av å takle nye og mer ambisiøse problemer.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Bidra til elementary OS direkte og få et GitHub-skilt som viser din støtte på profilen din. GitHub Sponsors tar ingen avgifter, så det er en grei måte å få donasjonen til å strekke til.
Sponsor on GitHub Støtt på GitHub
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon fungerer som en vedvarende kronerullingskampanje. Velg et beløp å gi hver måned for å hjelpe oss å nå målene våre. Få tilgang til eksklusive belønninger og les eksklusivt innhold tidlig.
Back on Patreon Tilbake på Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. Bruk et debetkort, kredittkort eller PayPal-konto. Du kan velge engangsbetaling, eller sette opp gjentagende betalinger.
Use PayPal Bruk PayPal
PayPal - The safer, easier way to pay online! PayPal - Den tryggere, enklere måten å betale på nett.
Liberapay Liberapay
Set up a recurring contribution through Liberapay, the open source and non-profit funding platform. Sett opp et vedvarende bidrag gjennom Liberapay, den frie veldedige donasjonsplattformen.
Contribute with Liberapay Bidra med Librapay
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages. elementary OS er laget og brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
Both elementary OS and our website are openly translated using an online platform called Weblate. Både elementary OS og vår nettside blir oversatt uten videre innstegsterskel på den nettbaserte plattformen Weblate.
Learn More Lær mer
Join Chat Ta del i sludringen
Suggest Translations Foreslå oversettelser
World map Verdenskart
Question & Answer Spørsmål og svar
Stack Exchange is a Q&A website built around finding the best answers to common questions. Anyone can create an account to start asking and answering. Stack Exchange er et spørsmål- og svarsnettside bygget for å finne de beste svarene på vanlige spørsmål. Hvem som helst kan lage en konto og stille spørsmål og gi svar.
New Questions Nye spørsmål
Unanswered Questions Ubesvarte spørsmål
Documentation Dokumentasjon
elementary provides basic documentation for both users and developers. All of our documentation is written in Markdown and hosted on GitHub, so submitting a change or a new section is a piece of cake. elementary tilbyr dokumentasjon for både brukere og utviklere. All vår dokumentasjon er skrevet i Markdown og tilbudt via GitHub, så det lar seg enkelt gjøre å sende inn endringsforslag.
Learning the Basics Guide «Lær det grunnleggende»-veiledning
Developer Docs Utviklerdokumentasjon
Web Development Webutvikling
Our website is built using HTML, CSS, PHP, and JavaScript. We're always looking for people experienced in those areas who would like to contribute and make it even better. Vår nettside er bygd ved bruk av HTML, CSS, PHP og JavaScript. Vi er alltid på utkikk etter folk med erfaring på de områdene som ønsker å bidra til å gjøre den enda bedre.
User avatar tcuc

Suggestion added

elementary OS er laget og bruk av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.

Suggested change:

elementary OS er laget og brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
a year ago
User avatar tcuc

Suggestion added

elementary OS er laget og tatt i brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.

Suggested change:

elementary OS er laget og tatt i brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
a year ago

Loading…

elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages.
elementary OS er laget og bruk av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
3 years ago
elementary OS is created and used by people from all around the World; help us make the experience even better by translating it into more languages.
elementary OS er laget og tatt i brukt av folk fra hele verden; hjelp oss å gjøre opplevelsen enda bedre ved å oversette det til flere språk.
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nb/get-involved.json, string 21