Translation

English
Be a Part of Something Bigger
30/290
Key English Dutch State
Be a Part of Something Bigger Wees onderdeel van iets groots
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference. Alles wat wij maken is 100% open source en ontwikkeld in samenwerking met mensen over de hele wereld. Zelfs als je geen programmeur bent, kan je mee doen en een verschil maken.
Funding Financiering
Translations Vertalingen
Support Ondersteuning
Web Web
Desktop Bureaublad
Design Ontwerp
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems. Met de hulp van onze gebruikers en fans zijn we van een kleine groep gepassioneerde vrijwilligers uitgegroeid tot een klein maar duurzaam bedrijf. Elk klein beetje ondersteuning helpt ons elementary OS te verbeteren en nog ambitieuzere problemen aan te pakken.
Directly fund elementary and get a badge on your GitHub profile to show your support. GitHub Sponsors doesn't charge any fees, so it's a great way to make your contribution go farther. Financier rechtstreeks elementary en ontvang een badge op uw GitHub-profiel om uw steun te betuigen. GitHub-sponsors brengen geen kosten in rekening, dus het is een geweldige manier om uw bijdrage verder te laten gaan.
Sponsor on GitHub Sponsor op Github
Patreon Patreon
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early. Patreon werkt als een voortdurende crowdfunding-campagne. Kies een bedrag dat u elke maand wilt bijdragen om ons te helpen onze doelen te bereiken. Plus, verdien exclusieve beloningen en lees exclusieve inhoud vroeger.
Back on Patreon Steun op Patreon
Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments. U kunt gemakkelijk een debietkaart, kredietkaart of PayPal-account gebruiken. U kunt kiezen tussen een eenmalige betaling of een periodieke betaling.
Use PayPal Gebruik PayPal

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
11 months ago
Translation file
_lang/nl/get-involved.json, string 1