Translation

English
music screenshot
36/160
Key English Czech State
Mail E-mail
Photo app icon Ikona aplikace Fotky
Photos Fotky
Video app icon Ikona aplikace Videa
Videos Videa
Calendar app icon Ikona aplikace Kalendář
Calendar Kalendář
File manager app icon Ikona aplikace Správce souborů
Files Soubory
Terminal app icon Ikona aplikace Terminál
Terminal Terminál
Code editor app icon Ikona editoru Code
Code Code
Camera app icon Ikona aplikace Kamera
Camera Kamera
music screenshot snímek obrazovky s přehrávačem Hudba
music icon ikona přehrávače Hudba
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Uspořádavejte a poslouchejte svou hudbu. Prohlížejte si alba, používejte bleskově rychlé vyhledávání a sestavte si své seznamy k přehrávání (playlist) z vámi oblíbených skladeb.
epiphany screenshot snímek obrazovky s prohlížečem epiphany
epiphany icon ikona epiphany
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Epiphany lets you use modern websites and web apps while being lighter on battery life. Procházejte web rychlým a nenáročným webovým prohlížečem. Epiphany umožňuje zobrazovat moderní weby a používat webové aplikace a přitom tolik nezkracuje výdrž počítače na akumulátor.
mail screenshot snímek obrazovky s poštovním klientem E-mail
mail icon ikona aplikace E-mail
Manage multiple accounts quickly and effortlessly with conversation-based email, fast-as-you-type search, new email notifications, and more. Snadno a rychle spravujte vícero účtů pomocí klienta, pracujícího s e-maily jako s konverzací, s rychlým vyhledáváním (už v průběhu psaní), upozorňováním na nové e-maily a dalšími funkcemi.
photos screenshot snímek obrazovky s aplikací Fotky
photos icon ikona aplikace Fotky
Import, organize, and edit photos. Make a slideshow. Share with Facebook or Flickr. Importujte, uspořádávejte a upravujte fotky. Tvořte jejich prezentace. Sdílejte na Facebooku nebo Flickru.
videos screenshot snímek obrazovky s přehrávačem Videa
videos icon ikona přehrávače Videa
Smart and simple video viewing with a library, thumbnail previews on the seekbar, playlists, subtitle support, smart fullscreen, and the ability to resume what was last playing. Chytré a jednoduché přehrávání videa s knihovnou, náhledy na časové ose, seznamy stop, podporou titulků, chytrým zobrazením na celou obrazovku a schopností navázat na minulé přehrávání.
calendar screenshot snímek obrazovky s aplikací Kalendář

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

music screenshot
snímek aplikace hobrazovky s přehrávačem Hudba
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 62