Translation

English
Code screenshot
32/150
Key English Czech State
Read the Announcement Přečíst oznámení
elementary OS AppCenter home page domovská stránka Centra aplikací v elementary OS
elementary AppCenter icon Ikona Centra aplikací v elementary
Get it on <strong>AppCenter</strong> Ke stažení v <strong>AppCenter</strong>
Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-want app store for indie developers. Each has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience. Získejte bezplatné a placené aplikace v Centru aplikací – otevřeném obchodě s aplikacemi od nezávislých vývojářů s modelem platby v dobrovolné výši. Každá z aplikací byla týmem elementary přezkoumána, aby bylo zajištěno, že její používání nenarušuje soukromí a bezpečí uživatelů a že dobře zapadá do prostředí.
Discover AppCenter Apps Objevte aplikace v Centru aplikací
Read AppCenter Spotlight Přečtete si o propagovaných aplikacích z Centra aplikací
Become a Developer Staňte se vývojářem
Get Work Done. Or Play. Pracujte. Nebo hrajte.
Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games. Buďte produktivní a soustředění pomocí Víceúlohového zobrazení, Obrazu-v-obraze, nerušivého režimu a dalšího. Nebo odsuňte práci z dohledu a sledujte videa či hrajte hry.
Multitasking View Víceúlohové zobrazení
Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one tap away. Pracovní plochy pomáhají uspořádávat práci podle úkolů. Rozdělte práci a zábavu s tím, že pro přepínání mezi nimi stačí jediný klik.
Videos screenshot Snímek obrazovky přehrávače Videa
Picture-in-Picture Obraz-v-obraze
Whether you’re watching a movie, game, or terminal process, Picture-in-Picture helps keep tabs on one thing while working on another. Ať už sledujete film, hru, nebo proces v terminálu, funkce Obraz-v-obraze pomáhá udržovat si přehled o jedné věci při práci na druhé.
Code screenshot Snímek obrazovky s editorem Code
Do Not Disturb Režim Nerušit
Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks. Odfiltrujte vše ostatní, abyste se mohli soustředit na svou práci, nebo pro sledování filmu zadržte proud upozornění. Režim Nerušit pozastavuje vyskakování upozorňování.
Task finished Úkol dokončen
Apps You Need, Without Ones You Don’t. Aplikace které potřebujete, bez těch, které ne.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS přichází s pečlivě zvažovanou sadou aplikací, které obstarávají každodenní potřeby, takže můžete čas trávit používáním počítače a ne jeho čištěním od překážejícího balastu.
Music app icon Ikona aplikace Hudba
Music Hudba
Browser app icon Ikona aplikace Webový prohlížeč
Epiphany Epiphany
Email app icon Ikona aplikace E-mail
Mail E-mail
Photo app icon Ikona aplikace Fotky
Photos Fotky
Video app icon Ikona aplikace Videa
Videos Videa

Loading…

User avatar p-bo

Suggestion removed

Website / indexCzech

Code screenshot
Snímek obrazovky zobrazující zdrojové kódy
12 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

Code screenshot
Snímek obrazovky s editoru zdrojových kódůem Code
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Code screenshot
Snímek obrazovky editoru zdrojových kódů
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion added

Website / indexCzech

Code screenshot
Snímek obrazovky editoru zdrojových kódů
a year ago
User avatar p-bo

Suggestion added

Website / indexCzech

Code screenshot
Snímek obrazovky zobrazující zdrojové kódy
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 36