Translation

English
Everything We Do is Open Source
46/360
Key English Czech State
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? Přepínatelná schémata barev (navržená pro omezení únavy očí) panely jako ve webovém prohlížeči (s historií a chytrým pojmenováváním), upozorňování na dokončení operací, přirozené kopírování a vkládání, vyhledávání v nashromážděném, ochrana při vkládání a další. Kdo říká, že nemůžete staré aplikace naučit novým trikům?
Code icon Ikona editoru Code
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need.
Camera screenshot
Camera icon
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam.
elementary OS Screen Time & Limits
Icon of an adult holding the hand of a child
Screen Time & Limits
Screen Time Doba strávená před obrazovkou
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Nastavte časové limity pro jednotlivé uživatele pro všední dny, víkendy nebo obojí.
Internet Use Přístup k Internetu
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser.
Manage Apps Správa aplikací
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password.
Everything We Do is Open Source Vše co vytváříme má Otevřený zdrojový kód
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Naše platforma je celá open source, a je postavena na volně dostupném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jako např. GNU/Linux. Navíc aktivně spolupracujeme v rámci ekosystému na jeho zlepšení pro všechny uživatele.
Explore Our Stack
Secure & Privacy-respecting Bezpečný & Soukromí respektující
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Když je zdrojový kód připraven ke kontrole, kdokoliv – výzkumník v oblasti bezpečnosti, znepokojený uživatel, nebo výrobce, který OS dodává se svým hardwarem si může ověřit, že je software bezpečný a neshromažďuje nebo nezveřejňuje osobní informace.
Security Notices Upozornění ohledně zabezpečení
Built for Developers Vytvořeno pro vývojáře
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Get Involved Zapojte se
elementary OS Keyboard Shortcuts Klávesové zkratky v elementary OS
User Friendly. And Keyboard Friendly. Uživatelsky přívětivé. A přívětivé pro klávesnici.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS je navržený tak, aby byl snadno srozumitelný a použitelný pro nové uživatele. Ale to neznamená, že je omezený. Mocné, přizpůsobitelné klávesové zkratky zajistí, že budete produktivní první i tisící den používání.
Privacy-respecting. Through and through. Soukromí respektující. Důkladné a promyšlené.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.
Our Privacy Policy Naše zásady ochrany soukromí
Tattle-Tale „Žalobníček“
User avatar hnklp

Suggestion added

Vše co vytváříme je Open Source

Suggested change:

Vše co vytváříme má Otevřje Opený zdrojový kódSource

Failing checks:

Inconsistent 8 months ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Everything We Do is Open Source
Vše co vytváříme má Otevřený zdrojový kód
10 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

Everything We Do is Open Source
Vše co vytváříme má Otevřený zdrojový kód
a year ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

Everything We Do is Open Source
Vše co vytváříme je Open Source
a year ago
Browse all component changes
User avatar 84436

Resolved comment

What's with the "nbsp" in the middle of "Open Source"? I inspected the HTML of the front page and couldn't see that exists.

a month ago

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 98