Translation

English
Calendar app icon
23/170
Key English Czech State
Do Not Disturb Režim Nerušit
Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks. Odfiltrujte vše ostatní, abyste se mohli soustředit na svou práci, nebo pro sledování filmu zadržte proud upozornění. Režim Nerušit pozastavuje vyskakování upozorňování.
Task finished Úkol dokončen
Apps You Need, Without Ones You Don’t. Aplikace které potřebujete, bez těch, které ne.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS přichází s pečlivě zvažovanou sadou aplikací, které obstarávají každodenní potřeby, takže můžete čas trávit používáním počítače a ne jeho čištěním od překážejícího balastu.
Music app icon Ikona aplikace Hudba
Music Hudba
Browser app icon Ikona aplikace Webový prohlížeč
Epiphany Epiphany
Email app icon Ikona aplikace E-mail
Mail E-mail
Photo app icon Ikona aplikace Fotky
Photos Fotky
Video app icon Ikona aplikace Videa
Videos Videa
Calendar app icon Ikona aplikace Kalendář
Calendar Kalendář
File manager app icon Ikona aplikace Správce souborů
Files Soubory
Terminal app icon Ikona aplikace Terminál
Terminal Terminál
Code editor app icon Ikona editoru Code
Code Code
Camera app icon Ikona aplikace Kamera
Camera Kamera
music screenshot snímek obrazovky s přehrávačem Hudba
music icon ikona přehrávače Hudba
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Uspořádavejte a poslouchejte svou hudbu. Prohlížejte si alba, používejte bleskově rychlé vyhledávání a sestavte si své seznamy k přehrávání (playlist) z vámi oblíbených skladeb.
epiphany screenshot snímek obrazovky s prohlížečem epiphany
epiphany icon ikona epiphany
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Epiphany lets you use modern websites and web apps while being lighter on battery life. Procházejte web rychlým a nenáročným webovým prohlížečem. Epiphany umožňuje zobrazovat moderní weby a používat webové aplikace a přitom tolik nezkracuje výdrž počítače na akumulátor.

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

Calendar app icon
Ikona aplikace Kaledndář
11 months ago
User avatar p-bo

New translation

Website / indexCzech

Calendar app icon
Ikona aplikace Kalednář
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 52