Translation

English
Photos
5/100
Key English Czech State
Videos screenshot Snímek obrazovky přehrávače Videa
Picture-in-Picture Obraz-v-obraze
Whether you’re watching a movie, game, or terminal process, Picture-in-Picture helps keep tabs on one thing while working on another. Ať už sledujete film, hru, nebo proces v terminálu, funkce Obraz-v-obraze pomáhá udržovat si přehled o jedné věci při práci na druhé.
Code screenshot Snímek obrazovky s editorem Code
Do Not Disturb Režim Nerušit
Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks. Odfiltrujte vše ostatní, abyste se mohli soustředit na svou práci, nebo pro sledování filmu zadržte proud upozornění. Režim Nerušit pozastavuje vyskakování upozorňování.
Apps You Need, Without Ones You Don’t. Aplikace které potřebujete, bez těch, které ne.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS přichází s pečlivě zvažovanou sadou aplikací, které obstarávají každodenní potřeby, takže můžete čas trávit používáním počítače a ne jeho čištěním od překážejícího balastu.
Music app icon Ikona aplikace Hudba
Music Hudba
Browser app icon Ikona aplikace Webový prohlížeč
Web
Email app icon Ikona aplikace E-mail
Mail E-mail
Photo app icon Ikona aplikace Fotky
Photos Fotky
Video app icon Ikona aplikace Videa
Videos Videa
Calendar app icon Ikona aplikace Kalendář
Calendar Kalendář
File manager app icon Ikona aplikace Správce souborů
Files Soubory
Terminal app icon Ikona aplikace Terminál
Terminal Terminál
Code editor app icon Ikona editoru Code
Code Code
Camera app icon Ikona aplikace Kamera
Camera Kamera
Music screenshot
Music icon
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Uspořádavejte a poslouchejte svou hudbu. Prohlížejte si alba, používejte bleskově rychlé vyhledávání a sestavte si své seznamy k přehrávání (playlist) z vámi oblíbených skladeb.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/support
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/index.json, string 48