Translation

English
The smart pathbar makes it easy to browse with breadcrumbs, search, or path completion. Quickly navigate with the column view and enjoy browser-class tabs with smart features like tab history.
261/1920
Key English Finnish State
Web icon Verkon kuvake
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Web lets you use modern sites and web apps while protecting your privacy and being lighter on battery life. Liiku verkossa nopeaa ja kevyttä selainta käyttäen. Verkko mahdollistaa nykyaikaisten verkkosivujen ja -sovellusten käyttämisen samalla suojaten yksityisyyttäsi ja ollen huomaavainen laitteesi akkua kohtaan.
Mail screenshot Sähköpostisovelluksen kuvakaappaus
Mail icon Sähköpostisovelluksen kuvake
Manage multiple accounts quickly and effortlessly with conversation-based email, fast-as-you-type search, new email notifications, and more. Useiden tilien hallinta on nopeaa ja helppoa keskustelunäkymäpohjaisella sähköpostilla, kirjoituksenaikaisella haulla, uuden sähköpostin ilmoitusviesteillä ynnä muulla.
Photos screenshot Valokuvasovelluksen kuvakaappaus
Photos icon Valokuvasovelluksen kuvake
Import, organize, and edit photos. Make a slideshow. Share with online services. Tuo, järjestä ja muokkaa valokuvia. Luo diaesitys. Jaa kuvia verkkopalveluissa.
Videos icon Videosovelluksen kuvake
Smart and simple video viewing with a library, thumbnail previews on the seekbar, playlists, subtitle support, smart fullscreen, and the ability to resume what was last playing. Älykäs ja yksinkertainen videoiden katselu kirjastolla, selauspalkin esikatselulla, soittolistoilla, tekstitystuella, älykkällä koko näytön tilalla ja mahdollisuudella jatkaa toistoa siitä mihin viimeksi jäätiin.
Calendar screenshot Kalenterisovelluksen kuvakaappaus
calendar icon kalenterin kuvake
Easily view and create events. Sync with online accounts. Katsele ja luo tapahtumia vaivatta. Synkronoi verkkotilien kanssa.
Files screenshot Tiedostohallinnan kuvakaappaus
Files icon Tiedostohallinnan kuvake
The smart pathbar makes it easy to browse with breadcrumbs, search, or path completion. Quickly navigate with the column view and enjoy browser-class tabs with smart features like tab history. Älykäs polkupalkki tekee selaamisesta murupolun, haun tai poluntäydennyksen avulla helppoa. Sarakenäkymässä kulku kansiosta toiseen käy käden käänteessä. Kokemusta parantavat entisestään selaintyyliset välilehdet sekä älykkäät toiminnot kuten välilehtihistoria.
Terminal screenshot Päätteen kuvakaappaus
Terminal icon Päätteen kuvake
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? Vaihdettavat väriteemat silmien rasittumisen ehkäisemiseksi, selainmaiset välilehdet historialla ja älykkäällä nimeämisellä, tehtävänvalmistumisilmoitukset, luonnollinen kopioi ja liitä -toiminto, takalokihaku, liittämissuojaus ynnä muuta. Vanha sovellusko ei muka opi uusia temppuja?
Code icon Koodin kuvake
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. Räätälöity automaattisella tallennuksella, projektikansioilla, Git-integraatiolla, EditorConfig-tuella, liikkumista avustavalla kartalla, Vala-symboleilla ja laajennuksilla kuten Markdown-pikanäppäimet sekä Vim-emulaatio. Koodi on tarvitsemasi editori.
Camera screenshot Kamerasovelluksen kuvakaappaus
Camera icon Kamerasovelluksen kuvake
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam. Nappaa kuvia tai videota sisäänrakennetulla tai USB-väylään yhdistetyllä web-kameralla.
elementary OS Screen Time & Limits elementary OS:n näyttöaika ja rajoitukset
Icon of an adult holding the hand of a child Kuvake, jossa aikuinen pitää lasta kädestä
Screen Time & Limits Näyttöaika ja rajoitukset
Screen Time Ruutuaika
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Aseta käyttäjäkohtaiset aikarajat arkipäiville, viikonlopuille tai sekä että.
Internet Use Internetin käyttö
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser. Hallitse sallittuja verkkosivustoja. Säännöt vaikuttavat kaikkiin valitun käyttäjän sovelluksiin, myös eri verkkoselaimiin.

Loading…

User avatar Wompo

Translation changed

Website / indexFinnish

The smart pathbar makes it easy to browse with breadcrumbs, search, or path completion. Quickly navigate with the column view and enjoy browser-class tabs with smart features like tab history.
Älykäs polkupalkki, tekee selaamisesta murupolkun, haku jaun tai polun täydentäminen tekevät selaamisesta helppoa. Liiku käyttäen kolumninäkymää ja nauti välilehtien käyttämisestä älykkäiden ominaisuuksien,nyksen avulla helppoa. Sarakenäkymässä kulku kansiosta toiseen käy käden käänteessä. Kokemusta parantavat entisestään selaintyyliset välilehdet sekä älykkäät toiminnot kuten välilehtihistorian, avulla.
4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 80