Translation

English
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
219/1980
Key English Finnish State
Security Notices Tietoturvailmoitukset
Built for Developers Kehitetty kehittäjille
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. Sinulla on täydellinen pääsy lähdekoodimme, mikä voi hyödyttää uutta järjestelmäominaisuutta tai rajapintaa tarvitsevaa sovellustasi. Halutessasi voit katsoa vain esimerkkiä, miten jokin asia on toteutettu. Kopioi, opi, tee omia muokkauksia ja jaa muokkauksesi myös muille.
Get Involved Tule mukaan
elementary OS Keyboard Shortcuts elementary OS:n pikanäppäimet
User Friendly. And Keyboard Friendly. Käyttäjäystävällinen. Myös näppäimistöystävällinen.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS on suunniteltu helposti käyttöönotettavaksi uudelle käyttäjälle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä olisi tyhmennetty; tehokkaat ja mukautettavat pikanäppäimet takaavat niin vasta-alkajan kuin kokeneenkin konkarin tuotteliaisuuden.
Privacy-respecting. Through and through. Yksityisyyttä kunnioittava. Läpikotaisin.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Tietosi kuuluvat aina sinulle, ja vain sinulle. Emme tee mainossopimuksia tai kerää arkaluonteista, henkilökohtaista tietoa. Rahoituksemme perustuu käyttäjien oman halunsa mukaisesti suorittamiin maksuihin elementary OS:stä ja sovelluksista Sovelluskeskuksessa. Näin sen pitää ollakin.
Our Privacy Policy Yksityisyyskäytäntömme
Tattle-Tale Paljonkertova
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä sovellukset tekevät. Kun sovellus käyttää mikrofonia, se ilmaistaan käyttäjälle. Kun sovellus kuluttaa paljon akkua, siitä ilmoitetaan käyttäjälle.
Permissions Oikeudet
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Kun sovellus haluaa pääsyn tietoihisi tai laitteisiin, sen tulee kysyä lupa. Katselmoimme kaikki sovelluskeskuksen kautta tarjottavat sovellukset varmistaaksemme, että ne hyödyntävät oikeuksia oikeaoppisesti — voit aina kumota myöntämiäsi oikeuksia järjestelmän asetusten kautta.
Housekeeping Kodinhoitoa
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
elementary OS logo elementary OS:n logo
Download elementary OS Lataa elementary OS
Pay What You Can Maksa mitä haluat
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS on erilainen… kaunis ja tehokas käyttöjärjestelmä.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Ei hypi silmille ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana tehokkaampi [käyttäen elementary OS:ää] verrattuna kahteen aiempaan kuukauteen yhteenlaskettuna.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Nopea ja vähän ylläpitoa vaativa alusta, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Kevyt ja nopea… erityisesti designiin ja ulkoasuun on kiinnitetty huomiota.”
Download elementary OS icon Lataa elementary OS -kuvake
Choose a Download Valitse ladattava tiedosto
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Lataa paikalliselta palvelimelta tai magneettilinkin kautta. Lisätietoja tarjoaa
installation guide asennusohje
Close Sulje
Download Lataa
Torrent Magnet Link Torrent Magnet -linkki
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/privacy

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 118