Translation

English
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
198/2160
Key English Finnish State
Code icon Koodin kuvake
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. Räätälöity automaattisella tallennuksella, projektikansioilla, Git-integraatiolla, EditorConfig-tuella, liikkumista avustavalla kartalla, Vala-symboleilla ja laajennuksilla kuten Markdown-pikanäppäimet sekä Vim-emulaatio. Koodi on tarvitsemasi editori.
Camera screenshot Kamerasovelluksen kuvakaappaus
Camera icon Kamerasovelluksen kuvake
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam. Nappaa kuvia tai videota sisäänrakennetulla tai USB-väylään yhdistetyllä web-kameralla.
elementary OS Screen Time & Limits elementary OS:n näyttöaika ja rajoitukset
Icon of an adult holding the hand of a child Kuvake, jossa aikuinen pitää lasta kädestä
Screen Time & Limits Näyttöaika ja rajoitukset
Screen Time Ruutuaika
Set per-user time limits for weekdays, weekends, or both. Aseta käyttäjäkohtaiset aikarajat arkipäiville, viikonlopuille tai sekä että.
Internet Use Internetin käyttö
Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser. Hallitse sallittuja verkkosivustoja. Säännöt vaikuttavat kaikkiin valitun käyttäjän sovelluksiin, myös eri verkkoselaimiin.
Manage Apps Hallitse sovelluksia
Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password. Valitse lapsellesi tai itsellesi sopivat sovellukset. Rajoita pääsyä valinnaisesti salasanalla.
Everything We Do is Open Source Kaikki mitä teemme on avointa lähdekoodia
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Alustamme on täysin avointa lähdekoodia, se on rakennettu vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vakaalle perustalle (kuten GNU/Linux). Lisäksi työskentelemme aktiivisesti ekosysteemin parissa.
Explore Our Stack Tutki varantoamme
Secure & Privacy-respecting Turvallinen & yksityisyyttä kunnioittava
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information. Kun lähdekoodi on kenen tahansa auditoitavassa — tietoturvatutkijan, käyttäjän tai käyttöjärjestelmää laitteissaan hyödyntävän laitevalmistajan — on mahdollisuus vahvistaa, että ohjelmisto on turvallinen eikä se kerää tai vuoda henkilökohtaisia tietoja.
Security Notices Tietoturvailmoitukset
Built for Developers Kehitetty kehittäjille
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it. Sinulla on täydellinen pääsy lähdekoodimme, mikä voi hyödyttää uutta järjestelmäominaisuutta tai rajapintaa tarvitsevaa sovellustasi. Halutessasi voit katsoa vain esimerkkiä, miten jokin asia on toteutettu. Kopioi, opi, tee omia muokkauksia ja jaa muokkauksesi myös muille.
Get Involved Tule mukaan
elementary OS Keyboard Shortcuts elementary OS:n pikanäppäimet
User Friendly. And Keyboard Friendly. Käyttäjäystävällinen. Myös näppäimistöystävällinen.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS on suunniteltu helposti käyttöönotettavaksi uudelle käyttäjälle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä olisi tyhmennetty; tehokkaat ja mukautettavat pikanäppäimet takaavat niin vasta-alkajan kuin kokeneenkin konkarin tuotteliaisuuden.
Privacy-respecting. Through and through. Yksityisyyttä kunnioittava. Läpikotaisin.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Tietosi kuuluvat aina sinulle, ja vain sinulle. Emme tee mainossopimuksia tai kerää arkaluonteista, henkilökohtaista tietoa. Rahoituksemme perustuu käyttäjien oman halunsa mukaisesti suorittamiin maksuihin elementary OS:stä ja sovelluksista Sovelluskeskuksessa. Näin sen pitää ollakin.
Our Privacy Policy Yksityisyyskäytäntömme
Tattle-Tale Paljonkertova
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä sovellukset tekevät. Kun sovellus käyttää mikrofonia, se ilmaistaan käyttäjälle. Kun sovellus kuluttaa paljon akkua, siitä ilmoitetaan käyttäjälle.
User avatar ninpnin

Suggestion added

Itse alustamme on avointa lähdekoodia, ja se nojaa nojaa vapaan ja avoimen lähdekoodin perustaan (kuten GNU/Linux). Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ekosysteemin sisällä tehdäkseemme siitä paremman kaikille.

Suggested change:

A Itse alustamme on täysin avointa lähdekoodia, se on rakennettuja se nojaa nojaa vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vakaalle perustallean (kuten GNU/Linux). Lisäksi työskenteleemme aktiivisesti ekosysteemin parissata yhteistyötä ekosysteemin sisällä tehdäkseemme siitä paremman kaikille.

Failing checks:

Starting spaces Consecutive duplicated words a year ago

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Alustamme on täysin avointa lähdekoodia, se on rakennettu vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vakaalle perustalle (kuten GNU/Linux). Lisäksi työskentelemme aktiivisesti ekosysteemin parissa.
a year ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Itse alustamme on avointa lähdekoodia, ja se nojaa nojaa vapaan ja avoimen lähdekoodin perustaan (kuten GNU/Linux). Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ekosysteemin sisällä tehdäkseemme siitä paremman kaikille.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 99