Translation

English
Pay What You Want
17/170
Key English Finnish State
Get Involved Tule mukaan
elementary OS Keyboard Shortcuts elementary OS:n pikanäppäimet
User Friendly. And Keyboard Friendly. Käyttäjäystävällinen. Myös näppäimistöystävällinen.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS on suunniteltu helposti käyttöönotettavaksi uudelle käyttäjälle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä olisi tyhmennetty; tehokkaat ja mukautettavat pikanäppäimet takaavat niin vasta-alkajan kuin kokeneenkin konkarin tuotteliaisuuden.
Privacy-respecting. Through and through. Yksityisyyttä kunnioittava. Läpikotaisin.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Tietosi kuuluvat aina sinulle, ja vain sinulle. Emme tee mainossopimuksia tai kerää arkaluonteista, henkilökohtaista tietoa. Rahoituksemme perustuu käyttäjien oman halunsa mukaisesti suorittamiin maksuihin elementary OS:stä ja sovelluksista Sovelluskeskuksessa. Näin sen pitää ollakin.
Our Privacy Policy Yksityisyyskäytäntömme
Tattle-Tale Paljonkertova
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä sovellukset tekevät. Kun sovellus käyttää mikrofonia, se ilmaistaan käyttäjälle. Kun sovellus kuluttaa paljon akkua, siitä ilmoitetaan käyttäjälle.
Location Services Sijaintipalvelut
When an app wants access to your location, it has to ask. We show you a prompt telling you which app, and how precise it’s asking. And you can always revoke access later in System Settings → Security & Privacy. Kun sovellus haluaa sijaintitietosi, sen tulee pyytää sitä. Näytämme ilmoituksen, mikä sovellus haluaa tietää sijainnin ja millä tarkkuudella. Voit aina halutessasi kumota antamasi luvat menemällä Järjestemän asetukset → Turvallisuus ja yksityisyys.
Housekeeping Kodinhoitoa
elementary OS can automatically keep your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS voi automaattisesti siivota väliaikaistiedostot ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Levytilan vapauttamisen lisäksi se varmistaa, että yksityisiä tietojasi ei ilmesty näytölle väärällä hetkellä.
elementary OS logo elementary OS:n logo
Download elementary OS Lataa elementary OS
Pay What You Want Maksa mitä haluat
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS on erilainen… kaunis ja tehokas käyttöjärjestelmä.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Ei hypi silmille ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana tehokkaampi [käyttäen elementary OS:ää] verrattuna kahteen aiempaan kuukauteen yhteenlaskettuna.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Nopea ja vähän ylläpitoa vaativa alusta, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Kevyt ja nopea… erityisesti designiin ja ulkoasuun on kiinnitetty huomiota.”
Download elementary OS icon Lataa elementary OS -kuvake
Choose a Download Valitse ladattava tiedosto
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Lataa paikalliselta palvelimelta tai magneettilinkin kautta. Lisätietoja tarjoaa
installation guide asennusohje
Close Sulje
Download Lataa
Torrent Magnet Link Torrent Magnet -linkki
The fast, open, and privacy-respecting replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS Nopea, avoin ja yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehto Windowsille ja macOS:lle ⋅ elementary OS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 132