Translation

English
Torrent Magnet Link
22/190
Key English Finnish State
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
elementary OS logo elementary OS:n logo
Download elementary OS Lataa elementary OS
Pay What You Can Maksa mitä haluat
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS on erilainen… kaunis ja tehokas käyttöjärjestelmä.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Ei hypi silmille ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana tehokkaampi [käyttäen elementary OS:ää] verrattuna kahteen aiempaan kuukauteen yhteenlaskettuna.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Nopea ja vähän ylläpitoa vaativa alusta, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Kevyt ja nopea… erityisesti designiin ja ulkoasuun on kiinnitetty huomiota.”
Download elementary OS icon Lataa elementary OS -kuvake
Choose a Download Valitse ladattava tiedosto
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Lataa paikalliselta palvelimelta tai magneettilinkin kautta. Lisätietoja tarjoaa
installation guide asennusohje
Close Sulje
Download Lataa
Torrent Magnet Link Torrent Magnet -linkki
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS Huomaavainen, kykenevä ja eettinen korvike Windowsille ja macOS:lle ⋅ elementary OS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 133