Translation

English
Choose a Download
26/170
Key English Finnish State
Tattle-Tale Paljonkertova
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä sovellukset tekevät. Kun sovellus käyttää mikrofonia, se ilmaistaan käyttäjälle. Kun sovellus kuluttaa paljon akkua, siitä ilmoitetaan käyttäjälle.
Permissions Oikeudet
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Kun sovellus haluaa pääsyn tietoihisi tai laitteisiin, sen tulee kysyä lupa. Katselmoimme kaikki sovelluskeskuksen kautta tarjottavat sovellukset varmistaaksemme, että ne hyödyntävät oikeuksia oikeaoppisesti — voit aina kumota myöntämiäsi oikeuksia järjestelmän asetusten kautta.
Housekeeping Kodinhoitoa
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
elementary OS logo elementary OS:n logo
Download elementary OS Lataa elementary OS
Pay What You Can Maksa mitä haluat
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS on erilainen… kaunis ja tehokas käyttöjärjestelmä.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Ei hypi silmille ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana tehokkaampi [käyttäen elementary OS:ää] verrattuna kahteen aiempaan kuukauteen yhteenlaskettuna.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Nopea ja vähän ylläpitoa vaativa alusta, jonka voi asentaa melkein mihin tahansa.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Kevyt ja nopea… erityisesti designiin ja ulkoasuun on kiinnitetty huomiota.”
Download elementary OS icon Lataa elementary OS -kuvake
Choose a Download Valitse ladattava tiedosto
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Lataa paikalliselta palvelimelta tai magneettilinkin kautta. Lisätietoja tarjoaa
installation guide asennusohje
Close Sulje
Download Lataa
Torrent Magnet Link Torrent Magnet -linkki
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS Huomaavainen, kykenevä ja eettinen korvike Windowsille ja macOS:lle ⋅ elementary OS

Loading…

User avatar Wompo

Translation changed

Website / indexFinnish

Choose a Download
Valitse versiladattava tiedosto
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/index.json, string 128