Translation

English
Mastercard
10/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
The fast, open, and privacy-respecting replacement for Windows and macOS Den raske, åpne og personvernsrespekterende erstatningen for Windows og macOS
Generic laptop computer Vanlig bærbar
elementary OS 5.1 Hera desktop elementary OS 5.1 Hera for skrivebordsmaskiner
Pay What You Want: Betal hva du vil:
Custom Eget valg
Enter any dollar amount. Skriv inn et hvilket som helst beløp i amerikanske dollar (også 0).
Purchase elementary OS Kjøp elementary OS
elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB elementary OS 5.1.7 Hera | 1,49 GB
<a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Recommended System Specifications</a> <a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Anbefalte systemspesifikasjoner</a>
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Discover Discover
American Express American Express
Diner's Club Diner's Club
JCB JCB
UnionPay UnionPay
Payments processed & secured by Betalinger formidlet og sikret av
Stripe Stripe
What’s New in elementary OS 5.1 Hera Hva er nytt i elementary OS 5.1 «Hera»
A major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements. Storoppdatering fra solid utgangspunkt. Helt redesignet velkomst i innlogging og låseskjerm, ny førstegangsveiledning, nye måter å sideinnlaste og installere programmer, store oppdateringer for systeminnstillinger, forbedrede kjerneprogrammer, og skrivebordsforbedringer.
Read the Announcement Les kunngjøringen
elementary OS AppCenter home page elementary OS AppSenter-hjemmeside
elementary AppCenter icon elementary AppSenter-ikon
Get it on <strong>AppCenter</strong> Hent det på <strong>AppSenter</strong>
Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-want app store for indie developers. Each has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience. Hent gratis og betale programmer i AppSenter, det åpne, betal-hva-du-vil -markedet for frittstående utviklere. Hvert program har blitt gjennomsett og vurdert av elementary for å forsikre innebygget, personvernsrespekterende og sikker opplevelse.
Discover AppCenter Apps Oppdag AppSenter-programmer

Loading…

Mastercard
Mastercard
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
3 months ago
Translation file
_lang/nb/index.json, string 11