Translation

English
Mastercard
10/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS Den gjennomtenkte, kapable og etiske erstatningen for Windows og macOS
Generic laptop computer Vanlig bærbar
elementary OS 6.1 Jólnir desktop elementary OS 6,1 Jólnir, for skrivebordet
Pay What You Can: Betal som det høver seg:
Custom Eget valg
Enter any dollar amount. Skriv inn et hvilket som helst beløp i amerikanske dollar (også 0).
Purchase elementary OS Kjøp elementary OS
Recommended System Specs Anbefalte systemkrav
FAQ O-S-S
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Discover Discover
American Express American Express
Diner's Club Diner's Club
JCB JCB
UnionPay UnionPay
Payments processed & secured by Betalinger formidlet og sikret av
Stripe Stripe
What’s New in elementary OS 6.1 Jólnir Nyheter i elementary OS 6.1 Jólnir
Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware. Større steg på mindre tid enn noensinne før, med redesignet vindusbytter, forbedrede programmer, bedre portaler, og småpuss overalt. OS 6.1 tar hensyn til tilbakemeldinger, får ting gjort på kontoret, og er kompatibelt med enda mer maskinvare.
Read the Announcement Les kunngjøringen
elementary OS AppCenter home page elementary OS AppSenter-hjemmeside
elementary AppCenter icon elementary AppSenter-ikon
Get it on <strong>AppCenter</strong> Hent det på <strong>AppSenter</strong>
Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-can app store for indie developers. Each app has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience. Skaff frie og betalte programmer fra AppSenter, den frie betal-hva-du-vil -programbutikken for selvstendige utviklere. Hvert program har blitt vurdert og gjennomsett av elementary for å besørge en innebygd, personvernsrespekterende og sikker opplevelse.
Discover AppCenter Apps Oppdag AppSenter-programmer

Loading…

Mastercard
Mastercard
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/index.json, string 11