Translation

English
Payments processed & secured by
33/310
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Generic laptop computer Vanlig bærbar
elementary OS 5.1 Hera desktop elementary OS 5.1 Hera for skrivebordsmaskiner
Pay What You Want: Betal hva du vil:
Custom Eget valg
Enter any dollar amount. Skriv inn et hvilket som helst beløp i amerikanske dollar (også 0).
Purchase elementary OS Kjøp elementary OS
elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB elementary OS 5.1.7 Hera | 1,49 GB
<a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Recommended System Specifications</a> <a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Anbefalte systemspesifikasjoner</a>
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Discover Discover
American Express American Express
Diner's Club Diner's Club
JCB JCB
UnionPay UnionPay
Payments processed & secured by Betalinger formidlet og sikret av
Stripe Stripe
What’s New in elementary OS 5.1 Hera Hva er nytt i elementary OS 5.1 «Hera»
A major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements. Storoppdatering fra solid utgangspunkt. Helt redesignet velkomst i innlogging og låseskjerm, ny førstegangsveiledning, nye måter å sideinnlaste og installere programmer, store oppdateringer for systeminnstillinger, forbedrede kjerneprogrammer, og skrivebordsforbedringer.
Read the Announcement Les kunngjøringen
elementary OS AppCenter home page elementary OS AppSenter-hjemmeside
elementary AppCenter icon elementary AppSenter-ikon
Get it on <strong>AppCenter</strong> Hent det på <strong>AppSenter</strong>
Get free and paid apps on AppCenter, the open, pay-what-you-want app store for indie developers. Each has been reviewed and curated by elementary to ensure a native, privacy-respecting, and secure experience. Hent gratis og betale programmer i AppSenter, det åpne, betal-hva-du-vil -markedet for frittstående utviklere. Hvert program har blitt gjennomsett og vurdert av elementary for å forsikre innebygget, personvernsrespekterende og sikker opplevelse.
Discover AppCenter Apps Oppdag AppSenter-programmer
Read AppCenter Spotlight Les AppSenter-søkelys
Become a Developer Hjelp til i utviklingen
Get Work Done. Or Play. Få arbeid gjort. Eller spill litt.
Stay productive and focused with Multitasking View, Picture-in-Picture, Do Not Disturb, and more. Or keep work out of sight when watching videos or playing games. Hold produktiviteten oppe med fleroppgavevisning, bilde-i-bilde, ikke forstyrr, med mer. Eller skyv arbeidet til side når du ser videoer eller spiller.
Multitasking View Fleroppgavevisning
Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one tap away. Arbeidsområder hjelper deg å organisere ditt arbeid etter gjøremålets ærende. Hold arbeid og spill adskilt, kun ett trykk unna.

Loading…

Payments processed & secured by
Betalinger formidlet og sikret av
6 months ago
Payments processed & secured by
Betalinger formidlet og sikret av
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Betalinger formidlet og sikret av".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
3 months ago
Translation file
_lang/nb/index.json, string 17