Translation

English
File manager app icon
21/210
Key English Norwegian Nynorsk State
Task finished Oppgåva er fullført
Apps You Need, Without Ones You Don’t. Appar som du treng, utan dei du ikkje treng.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS blir levert med eit nøye utvalg appar som lar deg gjera dagligdagse oppgåver. Sånn at du kan bruka meir tid på å bruka datamaskina istadenfor å rydda vekk unødig programvare.
Music app icon Ikon for Musikk
Music Musikk
Browser app icon Ikon for Nettlesar
Epiphany Epiphany
Email app icon Ikon for E-post
Mail E-post
Photo app icon Ikon for Bilete
Photos Bilete
Video app icon Ikon for Videoar
Videos Videoar
Calendar app icon Ikon for Kalender
Calendar Kalender
File manager app icon Ikon for filhandsamar
Files Filer
Terminal app icon Ikon for Terminal
Terminal Terminal
Code editor app icon Ikon for Kode
Code Kode
Camera app icon Ikon for Kamera
Camera Kamera
music screenshot Skjermbilete av Musikk
music icon Ikon for Musikk
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Hald orden og lytt til musikken din. Bla gjennom album, bruk ein lynande rask søkefunksjon og bygg spelelister av favorittane dine.
epiphany screenshot Skjermbilete av Epiphany
epiphany icon Ikon for Epiphany
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Epiphany lets you use modern websites and web apps while being lighter on battery life. Surf på nettet med ei rask og lett nettlesar. Epiphany lar deg vitja moderne nettsider og nettappar utan at det går utover batteritida.
mail screenshot Skjermbilete av E-post
mail icon Ikon for E-post

Loading…

File manager app icon
Ikon for filhandsamar
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a month ago
Translation file
_lang/nn/index.json, string 54