Source string

33/330
Key Norwegian Nynorsk State
Kjøp elementary OS
<a href="docs/installation#recommended-system-specifications" target="_blank" rel="noopener">Anbefalte systemspesifikasjonar</a>
Visa
Mastercard
Discover
American Express
Diner's Club
JCB
UnionPay
Betaling blir gjennomført og sikra av
Stripe
Kva er nytt i elementary OS 5.1 Hera
Ein stor oppdatering bygd på eit solid fundament. Oppdateringa inneheld ein nydesigna påloggingsskjerm, ein betre prosess for fyrstegongsinstallasjon, nye trygge måtar å installera appar på, oppdateringar i Systeminstillingar, betre appar og forbetring av skrivebordsmiljøet.
Les kunngjeringa
elementary OS AppCenter heimeside
elementary AppCenter ikon
Finn gratis og betalte appar i AppCenter, den opne appbutikken for frie utviklarar. Kvar app blir nøye vurdert og gjennomgått av elementary for å sikra ei innebygd, og sikker oppleving - som samstundes ikkje innhentar unødig sensitiv informasjon.
Bli kjend med appane i AppCenter
Les AppCenter Spotlight
Bli ein utviklar
Få jobben gjort. Eller slapp av med underhalding.
Hald deg produktiv og fokusert med visning for multitasking, bilete-i-bilete, Ikkje forstyrr og fleire funksjonar. Eller legg jobb og produktivitet til sides, og sjå videoar og spel spel.
Visning for multitasking
Arbeidsområder lar deg organisera arbeidet ditt utifrå oppgåva. Hald jobb og fritid kvar for seg med kun eit tastetrykk.
Skjermbilete av Videoar
Bilete-i-bilete
Uansett om du ser ein film, ein kamp, eller ein terminalprosess - så lar bilete-i-bilete deg holda kontroll på ein ting medan du jobbar med noko anna.
Skjermbilete av Kode
Ikkje forstyrr

Loading…

elementary OS AppCenter home page
elementary OS AppCenter heimeside
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/nn/index.json, string 22