Translation

English
Camera
6/100
Key English Serbian State
Email app icon иконица програма ел. поште
Mail Пошта
Photo app icon иконица програма за фотографије
Photos Фотографије
Video app icon иконица програма снимака
Videos Снимци
Calendar app icon иконица програма календара
Calendar Календар
File manager app icon иконица програма управника датотекама
Files Датотеке
Terminal app icon иконица програма терминала
Terminal Терминал
Code editor app icon иконица програма уређивача кода
Code Код
Camera app icon иконица програма фотоапарата
Camera Камера
music screenshot снимак екрана музике
music icon иконица музике
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Средите и слушајте вашу музику. Разгледајте по албумима, користите муњевито брзу претрагу и правите спискове нумера ваших омиљених песама.
epiphany screenshot снимак екрана спознаје
epiphany icon иконица спознаје
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Epiphany lets you use modern websites and web apps while being lighter on battery life. Пловите вебом брзим и лаганим веб прегледником. Спознаја вам омогућава да користите савремене веб сајтове и веб програме док уз то врло мало троши батерију.
mail screenshot снимак екрана поште
mail icon иконица поште
Manage multiple accounts quickly and effortlessly with conversation-based email, fast-as-you-type search, new email notifications, and more. Управљајте са више налога брзо и без потешкоћа ел. поштом заснованој на разговору, брзој-као-што-куцате претрази, обавештењима о новим порукама и много тога још.
photos screenshot снимак екрана фотографија
photos icon иконица фотографија
Import, organize, and edit photos. Make a slideshow. Share with Facebook or Flickr. Увезите, средите и уређујте слике. Направите покретни приказ. Делите на Фејсбуку или Фликру.
videos screenshot снимак екрана видео снимака
videos icon иконица видео снимака
Smart and simple video viewing with a library, thumbnail previews on the seekbar, playlists, subtitle support, smart fullscreen, and the ability to resume what was last playing. Паметно и једноставно гледање видео записа са библиотеком, прегледима минијатура на траци, спискови пуштања, подршка титлова, паметан приказ преко целог екрана и могућности да наставите тамо где сте стали.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/support
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

User avatar mirosnik

Translation changed

Website / indexSerbian

Camera
ФотоапаКамерат
4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / indexSerbian

Camera
КамеФотоапарат
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/sr/index.json, string 61