Translation

English
Calendar
6/100
Key English Turkish State
Do Not Disturb Rahatsız Etmeyin
Tune everything else out to stay focused on your work, or keep notifications at bay while watching a movie. Do Not Disturb stops notifications in their tracks. İşinize odaklanmak için diğer her şeyi ayarlayın veya bir film izlerken bildirimleri uzak tutun. Rahatsız Etmeyin, gelen bildirimleri durdurur.
Apps You Need, Without Ones You Don’t. İhtiyacınız Olan Uygulamalar, İhtiyacınız Olmayanlar Olmadan.
elementary OS comes with a carefully considered set of apps that cater to everyday needs so you can spend more time using your computer and less time cleaning up bloatware. elementary OS, günlük ihtiyaçlara cevap veren dikkatlice düşünülmüş bir dizi uygulama ile birlikte gelir, böylece bilgisayarınızı kullanmaya daha fazla, bloatware'i temizlemek için daha az zaman harcayabilirsiniz.
Music app icon Müzik uygulaması simgesi
Music Müzik
Browser app icon Tarayıcı uygulaması simgesi
Web Web
Email app icon E-posta uygulaması simgesi
Mail E-posta
Photo app icon Fotoğraf uygulaması simgesi
Photos Fotoğraflar
Video app icon Video uygulaması simgesi
Videos Videolar
Calendar app icon Takvim uygulaması simgesi
Calendar Takvim
File manager app icon Dosya yöneticisi uygulama simgesi
Files Dosyalar
Terminal app icon Terminal uygulaması simgesi
Terminal Terminal
Code editor app icon Kod düzenleyici uygulama simgesi
Code Kod
Camera app icon Kamera uygulaması simgesi
Camera Kamera
Music screenshot Müzik ekran görüntüsü
Music icon Müzik simgesi
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Müziklerinizi düzenleyin ve dinleyin. Albümle göre göz atın, süper hızlı aramayı kullanın ve favorilerinizden çalma listesi oluşturun.
Web screenshot Web ekran görüntüsü
Web icon Web simgesi
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Web lets you use modern sites and web apps while protecting your privacy and being lighter on battery life. Hızlı ve hafif bir web tarayıcısıyla web'de gezinin. Web, gizliliğinizi korurken ve pil ömründe daha hafif olurken modern siteleri ve web uygulamalarını kullanmanızı sağlar.
Mail screenshot Posta erkan görüntüsü
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/support
Propagated Translated Website/open-source

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/index.json, string 52