Translation

English
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
244/2110
Key English Turkish State
Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Platformumuzun kendisi tamamen açık kaynaklıdır. Ücretsiz ve Açık Kaynaklı güçlü bir temel üzerine inşa edilmiş bir yazılımdır (GNU/Linux gibi). Artı, onu herkes için iyileştirmek amacıyla ekosistem içinde aktif olarak işbirliği yapıyoruz.
Explore Our Stack Yığınımızı Keşfedin
Secure & Privacy-respecting Güvenli ve Gizliliğe Saygılı
When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Security Notices Güvenlik Duyuruları
Built for Developers Geliştiriciler için tasarlandı
Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Get Involved Dahil olun
elementary OS Keyboard Shortcuts elementary OS Klavye Kısayolları
User Friendly. And Keyboard Friendly. Kullanıcı Dostu. Ve Klavye Dostu.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS yeni kullanıcı olarak kolayca anlaşılabilir ve kullanılabilir olarak tasarlanmıştır. Ama bu kısıtlandığı anlamına gelmez; güçlü kişiselleştirilebilir klavye kısayolları ister birinci gününüz olsun ister bininci gününüz verimli kalmanızı garantiye alır.
Privacy-respecting. Through and through. Gizliliğe saygılı. Baştan sona.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Verileriniz her zaman size ve sadece size aittir. Reklam anlaşmaları yapmıyoruz veya hassas kişisel veriler toplamıyoruz. elementary OS ve Uygulama Merkezindeki uygulamalar için istedikleri kadar ödeyen kullanıcılarımız tarafından doğrudan finanse ediliyoruz. Ve olması gereken de bu.
Our Privacy Policy Gizlilik Politikamız
Tattle-Tale İspiyoncu
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS, uygulamaların neler yaptığını takip etmenize yardımcı olur. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, size bildirmek için bir gösterge simgesi gösteririz. Bir uygulama çok fazla enerji kullanıyorsa, güç göstergenizde size söyleriz.
Permissions İzinler
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Bir uygulama verilerinize veya cihazlarınıza erişmek istediğinde bunu önceden sormak zorundadır. İzinleri doğru şekilde kullandıklarından emin olmak için tüm Uygulama Merkezi uygulamalarını inceleriz ve bu izinleri istediğiniz zaman sistem ayarlarından kendiniz de iptal edebilirsiniz.
Housekeeping Bakım ve Temizlik
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS, geçici ve çöpe atılan dosyalarınızı otomatik olarak temizler. Bu, yalnızca cihazınızın depolama alanını boş tutmakla kalmaz, özel verilerinizin sizi rahatsız etmek için geri gelmemesini sağlamaya da yardımcı olabilir.
elementary OS logo elementary OS logosu
Download elementary OS elementary OS'i indir
Pay What You Can
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Yolunuzdan çekilir ve yapmanız gereken şeylere odaklanmanızı sağlar.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Kendimi geçtiğimiz iki hafta [Elementary OS kullanarak], son iki ayın toplamından daha üretken buldum.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Neredeyse her yere kurulabilen hızlı, az bakım gerektiren bir platform.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Hafif ,hızlı… ve tasarım konusunda gerçek bir başyapıt.”
Download elementary OS icon elementary OS simgesini indir
Choose a Download İndirmek istediğinizi seçin
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Yerel bir sunucudan ya da magnet link ile indir. Yardım ve daha fazla bilgi için bkz
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/privacy

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Website / indexTurkish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS, uygulamaların neler yaptığını takip etmenize yardımcı olur. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, size bildirmek için bir gösterge simgesi gösteririz. Bir uygulama çok fazla enerji kullanıyorsa, güç göstergenizde size söyleriz.
3 months ago
User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / indexTurkish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS, uygulamaların neler yaptığını takip etmenize yardımcı olur. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, size bildirmek için bir gösterge gösteririz. Bir uygulama çok fazla enerji kullanıyorsa, güç göstergenizde size söyleriz.
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / indexTurkish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS uygulamaların ne yaptığını denetler. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, bir mikrofon simgesi göstererek size haber veriyoruz. Bir uygulama çok fazla güç tüketirken, güç göstergenizin içinde sizi bunu söylüyoruz.
2 years ago
User avatar SuperGamingTRR

Suggestion added

Website / indexTurkish

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
elementary OS, uygulamaların neler yaptığını takip etmenize yardımcı olur. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, size bildirmek için bir gösterge gösteririz. Bir uygulama çok fazla enerji kullanıyorsa, güç göstergenizde size söyleriz.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/index.json, string 114