Translation

English
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
74/840
Key English Turkish State
elementary OS Keyboard Shortcuts elementary OS Klavye Kısayolları
User Friendly. And Keyboard Friendly. Kullanıcı Dostu. Ve Klavye Dostu.
elementary OS is designed to be easy to understand and pick up as a new user. But that doesn’t mean it’s dumbed down; powerful, customizable keyboard shortcuts ensure you’ll stay productive whether it’s your first day or your thousandth. elementary OS yeni kullanıcı olarak kolayca anlaşılabilir ve kullanılabilir olarak tasarlanmıştır. Ama bu kısıtlandığı anlamına gelmez; güçlü kişiselleştirilebilir klavye kısayolları ister birinci gününüz olsun ister bininci gününüz verimli kalmanızı garantiye alır.
Privacy-respecting. Through and through. Gizliliğe saygılı. Baştan sona.
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Verileriniz her zaman size ve sadece size aittir. Reklam anlaşmaları yapmıyoruz veya hassas kişisel veriler toplamıyoruz. elementary OS ve Uygulama Merkezindeki uygulamalar için istedikleri kadar ödeyen kullanıcılarımız tarafından doğrudan finanse ediliyoruz. Ve olması gereken de bu.
Our Privacy Policy Gizlilik Politikamız
Tattle-Tale İspiyoncu
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS, uygulamaların neler yaptığını takip etmenize yardımcı olur. Bir uygulama mikrofonunuzu kullanırken, size bildirmek için bir gösterge simgesi gösteririz. Bir uygulama çok fazla enerji kullanıyorsa, güç göstergenizde size söyleriz.
Permissions İzinler
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Bir uygulama verilerinize veya cihazlarınıza erişmek istediğinde bunu önceden sormak zorundadır. İzinleri doğru şekilde kullandıklarından emin olmak için tüm Uygulama Merkezi uygulamalarını inceleriz ve bu izinleri istediğiniz zaman sistem ayarlarından kendiniz de iptal edebilirsiniz.
Housekeeping Bakım ve Temizlik
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS, geçici ve çöpe atılan dosyalarınızı otomatik olarak temizler. Bu, yalnızca cihazınızın depolama alanını boş tutmakla kalmaz, özel verilerinizin sizi rahatsız etmek için geri gelmemesini sağlamaya da yardımcı olabilir.
elementary OS logo elementary OS logosu
Download elementary OS elementary OS'i indir
Pay What You Can
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Yolunuzdan çekilir ve yapmanız gereken şeylere odaklanmanızı sağlar.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Kendimi geçtiğimiz iki hafta [Elementary OS kullanarak], son iki ayın toplamından daha üretken buldum.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Neredeyse her yere kurulabilen hızlı, az bakım gerektiren bir platform.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Hafif ,hızlı… ve tasarım konusunda gerçek bir başyapıt.”
Download elementary OS icon elementary OS simgesini indir
Choose a Download İndirmek istediğinizi seçin
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Yerel bir sunucudan ya da magnet link ile indir. Yardım ve daha fazla bilgi için bkz
installation guide Kurulum kılavuzu
Close Kapat
Download İndir
Torrent Magnet Link Torrent Magnet Bağlantısı
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS İncelikli, yetenekli ve etik olarak tasarlanmış Windows ve macOS alternatifi ⋅ elementary OS
User avatar v30xy

Suggestion added

“elementary OS, değişik... güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”

Suggested change:

“elementary OS farklı,, değişik... güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”

Failing checks:

Inconsistent a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

“elementary OS un asıl farkı güzel ve güçlü bir işletim sistemi olmasıdır.”

Suggested change:

“elementary OS un asıl farklı,ı güzel ve güçlü bir işletim sistemidi olmasıdır.”

Failing checks:

Inconsistent a year ago
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/index
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/press

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
3 months ago
User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
a year ago
User avatar v30xy

Suggestion added

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS, değişik... güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
a year ago
User avatar safak45x

Suggestion removed

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
a year ago
User avatar safak45x

Suggestion added

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / indexTurkish

“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“elementary OS un asıl farkı güzel ve güçlü bir işletim sistemi olmasıdır.”
a year ago
Browse all component changes
User avatar 84436

Resolved comment

Should the hortizonal ellipsis (…) be changed to its according HTML entity (…)? There's also … as an alternative, but AFAIK it's not conventional.

10 months ago

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/index.json, string 122