Translation

English
Calendar screenshot
0/190
Key English Turkish State
Camera Kamera
Music screenshot Müzik ekran görüntüsü
Music icon Müzik simgesi
Organize and listen to your music. Browse by album, use lightning-fast search, and build playlists of your favorites. Müziklerinizi düzenleyin ve dinleyin. Albümle göre göz atın, süper hızlı aramayı kullanın ve favorilerinizden çalma listesi oluşturun.
Web screenshot Web ekran görüntüsü
Web icon Web simgesi
Surf the web with a fast & lightweight web browser. Web lets you use modern sites and web apps while protecting your privacy and being lighter on battery life. Hızlı ve hafif bir web tarayıcısıyla web'de gezinin. Web, gizliliğinizi korurken ve pil ömründe daha hafif olurken modern siteleri ve web uygulamalarını kullanmanızı sağlar.
Mail screenshot Posta erkan görüntüsü
Mail icon Posta simgesi
Manage multiple accounts quickly and effortlessly with conversation-based email, fast-as-you-type search, new email notifications, and more. Sohbete dayalı e-posta, yazdığınız kadar hızlı arama, yeni e-posta bildirimleri ve daha fazlasıyla hızlı ve zahmetsizce birden fazla hesabı yönetin.
Photos screenshot Fotoğraflar ekran görüntüsü
Photos icon Fotoğraflar simgesi
Import, organize, and edit photos. Make a slideshow. Share with online services. Fotoğrafları içe aktarın, organize edin ve düzenleyin. Slayt gösterisi yapın. Çevrimiçi hizmetlerle paylaşın.
Videos icon Videolar simgesi
Smart and simple video viewing with a library, thumbnail previews on the seekbar, playlists, subtitle support, smart fullscreen, and the ability to resume what was last playing. Kitaplık, arama çubuğunda küçük resim önizlemeleri, oynatma listeleri, altyazı desteği, akıllı tam ekran ve en son oynatılana devam etme yeteneği ile akıllı ve basit video görüntüleme uygulaması.
Calendar screenshot
calendar icon takvim simgesi
Easily view and create events. Sync with online accounts. Etkinlikleri kolayca görüntüleyin ve oluşturun. Çevrimiçi hesaplarla senkronize edin.
Files screenshot Dosyalar ekran görüntüsü
Files icon Dosyalar simgesi
The smart pathbar makes it easy to browse with breadcrumbs, search, or path completion. Quickly navigate with the column view and enjoy browser-class tabs with smart features like tab history. Akıllı yol çubuğu gezinti menüleri, arama, veya yol tamamlama ile göz atmanızı kolaylaştırır. Sütun görünümü sayesinde hızlıca gezinin ve sekme geçmişi gibi akıllı özelliklere sahip olan göz atma sekmelerinin keyfini çıkarın.
Terminal screenshot
Terminal icon
Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks? Göz yorgunluğunu önlemek için tasarlanmış değiştirilebilir renk şemaları, geçmiş ve akıllı adlandırma özellikli tarayıcı sınıfı sekmeler, görev tamamlama bildirimleri, doğal kopyalama ve yapıştırma, biriktirme listesi araması, yapıştırma koruması ve daha fazlası. Kim eski bir uygulamaya yeni numaralar öğretemeyeceğinizi söylüyor?
Code icon Kod simgesi
Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need. Otomatik kaydetme, proje klasörleri, Git entegrasyonu, akıllı boşluk, EditorConfig desteği, Mini Harita, Vala sembolleri, Markdown kısayolları ve Vim Emülasyonu gibi uzantılarla özel olarak hazırlanmıştır. Kod, ihtiyaç duyacağınız son editör olacak.
Camera screenshot
Camera icon
Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam.
elementary OS Screen Time & Limits elementary OS Ekran Zaman Aşımı ve Sınırları
Icon of an adult holding the hand of a child Bir çocuğun elini tutan bir yetişkinin simgesi
User avatar Gasloop

Suggestion added

Takvim ekran görüntüsü

Suggested change:

Takvim ekran görüntüsü
a year ago

Loading…

User avatar Gasloop

Suggestion added

Website / indexTurkish

Calendar screenshot
Takvim ekran görüntüsü
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/index.json, string 75