Translation

English
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS
92/910
Key English Vietnamese State
elementary OS logo biểu trưng elementary OS
Download elementary OS Tải elementary OS
Pay What You Can Trả Theo Cách Bạn
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS là một cái gì đó khác… một hệ điều hành đẹp và mạnh mẽ.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Không cản lối bạn và giúp bạn tập trung để hoàn thành công việc”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Tôi cảm thấy làm việc hiệu quả hơn trong 2 tuần rồi [khi dùng elementary OS] so với cả 2 tháng trước.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Một nền tảng nhanh, ít cần bảo trì, và có thể cài được ở gần như mọi nơi”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Nhanh và nhẹ… và có chú trọng cao đến thiết kế và thẩm mĩ”
Download elementary OS icon biểu tượng tải xuống elementary OS
Choose a Download Chọn cách để tải
Download from a localized server or by magnet link. For help and more info, see the Tải về từ một máy chủ ở khu vực lân cận hoặc dùng liên kết magnet. Để được giúp đỡ và có thêm thông tin, xem
installation guide hướng dẫn cài đặt
Close Đóng
Download Tải xuống
Torrent Magnet Link Nhận liên kết magnet cho torrent
The thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and macOS ⋅ elementary OS Hệ điều hành có tâm, có lực, có đức và có thể thay thế Windows và macOS ⋅ elementary OS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a month ago
Source string age
2 months ago
Translation file
_lang/vi/index.json, string 134