Translation

English
Partner
7/100
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Information for OEMs Info for utstyrsfabrikanter
Give your customers the best experience with elementary OS. Gi kundene dine den beste opplevelsen med elementary OS.
Partners & Retailers Partnere og salgsledd
We offer two ways to be listed as an OEM of elementary OS in <a href="https://store.elementary.io">our store</a>, with differing requirements and benefits. Vi tilbyr to måter å bli opplistet som utstyrsfabrikant av elementary OS i <a href="https://store.elementary.io">butikken vår</a> med forskjellige krav og fordeler.
Partner Partner
Model-by-model approval with those specific models featured in <a href="https://store.elementary.io">our store</a>. Godkjenning per modell, med hver av dem vist i <a href="https://store.elementary.io">butikken vår</a>.
Requirements: Krav:
Official involvement from elementary, Inc. Offisiell medvirkning fra elementary, Inc.
Negotiable per-device royalty Godtgjørelse for bruk fremforhandlet per enhet
Strict software guidelines Strenge programvareretningslinjer
Trademark compliance Imøtekommelse av varemerkekrav
Retailer Salgsledd
A link to your website or landing page listed in <a href="https://store.elementary.io">our store</a>. En lenke til din nettside eller landingsside på <a href="https://store.elementary.io">butikken vår</a>.
Selling devices with elementary OS Salg av enheter med elementary OS
Per-device royalty encouraged Godtgjørelse for bruk oppfordret
Resources Ressurser
Installation Installasjon
The elementary OS Installer treats every installation as an OEM installation; step through it to install the OS, then shut down and the device is ready to be shipped to a customer. To create a custom image, install the OS, configure the system with an administrator account, delete that account, then create an image of the disk. In both cases, Initial Setup will run on the customer's first boot and create their user account. Installasjonen for elementary OS antar at hver installasjon kan være ment for utstyrsfabrikanter allerede. Gå gjennom den for å installere systemet, og slå deretter av enheten slik at den er klar til å sendes til kunden. For å opprette en egendefinert avtrykksinstallasjon installerer du OS-et, setter opp systemet med en administratorkonto, sletter den kontoen, og oppretter så et avtrykk av disken. I begge fall vil opprinnelig oppsett kjøre ved kundens første oppstart og vedkommende kan lage sin brukerkonto.
<a href="https://github.com/elementary/installer" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Installer</a> <a href="https://github.com/elementary/installer" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Installasjon</a>
<a href="https://github.com/elementary/initial-setup" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Initial Setup</a> <a href="https://github.com/elementary/initial-setup" target="_blank" rel="noopener" class="read-more">Førstegangsoppsett</a>

Loading…

User avatar kingu

New translation

Website / oemNorwegian Bokmål (nb)

Partner
Partner
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/oem.json, string 5