Translation

English
Terminal
8/100
Key English Serbian State
Everything We Do is Open Source Све што радимо је отвореног кода
The elementary OS platform is itself entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software. Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone. Платформа елементари ОС-а је у потпуности отвореног кода и изграђена је на јакој основи Слободног и Софтвера отвореног кода. Поред тога, активно сарађујемо у оквиру екосистема како бисмо га побољшали за све.
Get Involved Учествујте
Applications Програми
elementary OS Applications Програми елементари ОС-а
AppCenter Програмски центар
Calculator Дигитрон
Calendar Календар
Camera Камера
Files Датотеке
Mail Пошта
Music Музика
Photos Фотографије
Code Код
Screenshot Снимак екрана
Terminal Терминал
Videos Снимци
Desktop Shell Шкољка радне површи
Pantheon Desktop Shell Шкољка радне површи Пантеон
GTK+ Stylesheet Гтк+ стилски лист
Icon Theme Тема иконица
Gala Гала
Plank Планк
Slingshot Праћка
Switchboard Преклопна табла
Wingpanel Вингпанел
Platform Платформа
Pantheon Platform Платформа Пантеона
Contractor Контрактор
Granite Гранит
Captive Portal Assistant Помоћник заточеног портала
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/open-source
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/index

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/sr/open-source.json, string 16