Translation

English
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
0/840
Key English Czech State
Press Resources Tiskové materiály
We love working with press—both within the Linux world and the greater tech and culture beats—to share our story and what we are working on. Rádi spolupracujeme s novináři – jak v rámci linuxového světa, tak širších technických a kulturních okruhů – abychom sdíleli náš příběh a to, na čem pracujeme.
In the Press
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.”
“The best way to try elementary [OS] is to install it, and since the install wizard is beautifully simple… that’s fairly easy to do.”
“Ethical and capable replacement for traditional systems such as Windows and macOS… easy to use and customizable to accommodate various workflows.”
Join Our Press List Připojte se k naší tiskové e-mailové konferenci
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year. Buďte první kdo se dozví o nových vydáních či významných meznících vývoje. Pošleme ranný přístup k tiskovým zprávám, včetně snímků obrazovky s vysokým rozlišením. Toto je konference s <strong>velmi nízkým objemem zpráv</strong> – pošleme vám největší zprávy přibližně jednou za rok.
Email E-mail
First Name Jméno
Last Name Příjmení
Publication Publikace
Subscribe Přihlásit se k odběru
elementary OS 6.1 Jólnir
Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Not translated Website/press
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/index &ldquo;elementary OS je jiný… krásný a funkcemi nabitý operační systém.&rdquo;

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/cs/press.json, string 4