Translation

English
Press Resources
17/150
Key English Finnish State
Press Resources Lehdistöresurssit
We love working with press—both within the Linux world and the greater tech and culture beats—to share our story and what we are working on. Rakastamme lehdistön kanssa työskentelyä — niin Linux-maailmassa kuin tekniikan ja kulttuurin piireissä yleisesti — jakaaksemme tarinamme ja uusimmat kuulumiset.
Join Our Press List Liity lehdistölistalle
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year. Kuule ensimmäisten joukossa, kun tarjolla on merkittäviä uusia julkaisuja tai kehitystapahtumia. Lähetämme ensitiedon lehdistöjulkaisuihin ja lehdistöaineistoihin, mukaan lukien korkealaatuisiin kuvakaappauksiin. Tämän listan kautta lähetetään <strong>erittäin harvoin</strong> uutta tietoa; lähetämme merkittävimmät uutiset noin kerran vuodessa.
Email Sähköposti
First Name Etunimi
Last Name Sukunimi
Publication Julkaisu
Subscribe Tilaa
elementary OS 5.1 Hera elementary OS 5.1 Hera
Hera is a major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements. Hera on suuri päivitys vakaalle perustalle. Se sisältää uudistetut kirjautumis- ja lukitusnäkymät, uuden tutustumiskierroksen, uuden tavan sivuladata ja asentaa sovelluksia, suuria päivityksiä järjestelmän asetuksiin, parannetut oletussovellukset ja muita parannuksia työpöytään.
Read Announcement Lue julkaisutiedote
Download Press Kit Lataa lehdistöpaketti
News &amp; Announcements Uutiset &amp; tiedonannot
We share frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and other new content via our official blog. Jaamme säännölliset päivitykset kehitykseen liittyen, tiedotteet, vinkit kehittäjille, valokeilassa olevat sovellukset ja muuta sisältöä virallisessa blogissamme.
Visit Our Blog Tutustu blogiimme

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / pressFinnish

Press Resources
Lehdistöresurssit
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/fi/press.json, string 1