Translation

English
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year.
347/2610
Key English Finnish State
Press Resources Lehdistöresurssit
We love working with press—both within the Linux world and the greater tech and culture beats—to share our story and what we are working on. Rakastamme lehdistön kanssa työskentelyä — niin Linux-maailmassa kuin tekniikan ja kulttuurin piireissä yleisesti — jakaaksemme tarinamme ja uusimmat kuulumiset.
Join Our Press List Liity lehdistölistalle
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year. Kuule ensimmäisten joukossa, kun tarjolla on merkittäviä uusia julkaisuja tai kehitystapahtumia. Lähetämme ensitiedon lehdistöjulkaisuihin ja lehdistöaineistoihin, mukaan lukien korkealaatuisiin kuvakaappauksiin. Tämän listan kautta lähetetään <strong>erittäin harvoin</strong> uutta tietoa; lähetämme merkittävimmät uutiset noin kerran vuodessa.
Email Sähköposti
First Name Etunimi
Last Name Sukunimi
Publication Julkaisu
Subscribe Tilaa
elementary OS 6 Odin elementary OS 6 Odin
The biggest update to the platform yet with multi-touch, dark style, app sandboxing, and an all-new installer. OS 6 empowers you to be in control and express yourself, continues to innovate with new features, and is both easier to get and more inclusive than ever. Suurin päivitys alustaan koskaan, sisältää uusia ominaisuuksia kuten monikosketuksen, tumman tyylin, sovellusten eristämisen ja uuden asennusohjelman. OS 6 asettaa sinut hallintaan ja mahdollistaa itseilmaisun. Se innovoi uusin ominaisuuksin, on aiempaa helpommin saatavilla ja sisältää enemmän kuin koskaan aiemmin.
Read Announcement Lue julkaisutiedote
Download Press Kit Lataa lehdistöpaketti
News &amp; Announcements Uutiset &amp; tiedonannot
We share frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and other new content via our official blog. Jaamme säännölliset päivitykset kehitykseen liittyen, tiedotteet, vinkit kehittäjille, valokeilassa olevat sovellukset ja muuta sisältöä virallisessa blogissamme.
Visit Our Blog Tutustu blogiimme
Brand Resources Brändiresurssit
View the elementary logos, brand usage guidelines, color palette, and community logo. Plus download the official high-resolution and vector elementary logo assets. Katso elementaryn logot, brändin käyttösäännöt, väripaletti ja yhteisön logo. Lataa myös viralliset, korkealaatuiset logot ja vektoriaineistot.
View Brand Resources Katso brändiresurssit

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / pressFinnish

Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year.
Kuule ensimmäisten joukossa, kun tarjolla on merkittäviä uusia julkaisuja tai kehitystapahtumia. Lähetämme ensitiedon lehdistöjulkaisuihin ja lehdistöaineistoihin, mukaan lukien korkealaatuisiin kuvakaappauksiin. Tämän listan kautta lähetetään <strong>erittäin harvoin</strong> uutta tietoa; lähetämme merkittävimmät uutiset noin kerran vuodessa.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
a month ago
Translation file
_lang/fi/press.json, string 4