Translation

English
Press Resources
14/150
Key English Serbian State
Press Resources Ресурси штампе
We love working with press—both within the Linux world and the greater tech and culture beats—to share our story and what we are working on. Волимо да радимо са штампом — како у свету Линукса, тако и међу већим технолошким и културним перформансама — да бисмо поделили своју причу и оно на чему радимо.
Join Our Press List Приступите нашем списку штампе
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year. Будите први који ће сазнати о новаим издањима и значајним развојима. Шаљемо рани приступ саопштењима за штампу и комплетима за штампу, укључујући снимке екрана високе резолуције. Ово је списак <strong>врло малог обима</strong>; шаљемо вам највеће вести отприлике једном годишње.
Email Е-пошта
First Name Име
Last Name Презиме
Publication Издање
Subscribe Претплати се
elementary OS 5.1 Hera елементари ОС 5.1 Хера
Hera is a major update on a solid foundation. Featuring a completely redesigned login and lockscreen greeter, a new onboarding experience, new ways to sideload and install apps, major System Settings updates, improved core apps, and desktop refinements. Хера је веће ажурирање на чврстим основама. Садржи потпуно редизајнирани поздравни екран за пријаву и закључавање, ново искуство рада, нове начине за преузимање и инсталирање апликација са стране, већа ажурирања системских подешавања, побољшане основне програме и удешавања радне површине.
Read Announcement Прочитајте саопштења
Download Press Kit Преузмите комплет за штампу
News &amp; Announcements Новости и објаве
We share frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and other new content via our official blog. Преко нашег званичног блога делимо честа ажурирања о развоју, главне најаве, савете за програмере, издвојене програме и други нови садржај.
Visit Our Blog Посетите наш блог

Loading…

User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Press Resources
Ресурси штампе
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/sr/press.json, string 1