Translation

English
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.”
69/840
Key English Turkish State
Press Resources Basın Kaynakları
We love working with press—both within the Linux world and the greater tech and culture beats—to share our story and what we are working on. Hikayemizi ve üzerinde çalıştığımız şeyleri paylaşmak için—hem Linux dünyasında hem de daha büyük teknoloji ve kültür alanlarındaki—basın ile çalışmayı seviyoruz.
In the Press Basında
“elementary OS is different… a beautiful and powerful operating system.” “elementary OS farklı, güzel ve güçlü bir işletim sistemidir.”
“Gets out of the way and lets you focus on what you need to get done.” “Yolunuzdan çekilir ve yapmanız gereken şeylere odaklanmanızı sağlar.”
“I've found myself more productive these past two weeks [using elementary OS] than in the last two months combined.” “Kendimi geçtiğimiz iki hafta [Elementary OS kullanarak], son iki ayın toplamından daha üretken buldum.”
“A fast, low-maintenance platform that can be installed virtually anywhere.” “Neredeyse her yere kurulabilen hızlı, az bakım gerektiren bir platform.”
“Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.” “Hafif ,hızlı… ve tasarım konusunda gerçek bir başyapıt.”
“The best way to try elementary [OS] is to install it, and since the install wizard is beautifully simple… that’s fairly easy to do.” “elementary [OS]'u denemenin en iyi yolu onu kurmaktır ve kurulum sihirbazı çok basit olduğu için… Bunu yapmak oldukça kolaydır.”
“Ethical and capable replacement for traditional systems such as Windows and macOS… easy to use and customizable to accommodate various workflows.” “Windows ve macOS gibi geleneksel sistemler için etik ve yetenekli bir alternatif… çeşitli iş akışlarına uyum sağlamak için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir.”
Join Our Press List Basın Listemize Katılın
Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year. Yeni sürümler ve önemli gelişmelerden ilk siz haberdar olun. Yüksek çözünürlüklü ekran görüntüleri dahil olmak üzere basın bültenlerine ve basın kitlerine erken erişim gönderiyoruz. Bu <strong>çok düşük hacimli</strong> bir listedir; yılda bir kez size en büyük haberleri gönderiyoruz.
Email E-posta
First Name Ad
Last Name Soyad
Publication Yayın
Subscribe Abone Olun
elementary OS 6.1 Jólnir elementary OS 6.1 Jólnir
Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware. Yeniden tasarlanmış bir pencere değiştirici, çok geliştirilmiş uygulamalar, daha iyi portallar ve her köşedeki iyileştirmeler ile her zamankinden daha kısa sürede daha büyük adımlar. OS 6.1, geri bildirimleri ele alır, ofis içinde işlerin yapılmasını sağlar ve çok çeşitli donanımlarla uyumluluğu artırır.
Read Announcement Duyuruyu Okuyun
Download Press Kit Basın Setini İndirin
News &amp; Announcements Haberler ve Duyurular
We share frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and other new content via our official blog. Resmi web günlüğümüz aracılığıyla geliştirme, önemli duyurular, geliştiriciler için ipuçları, öne çıkan uygulamalar ve diğer yeni içeriklerle ilgili sık güncellemeleri paylaşıyoruz.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/press
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/index

Loading…

User avatar queeup

New translation

Website / pressTurkish

&ldquo;Lightweight and fast… and has a real flair for design and appearances.&rdquo;
&ldquo;Hafif ,hızlı… ve tasarım konusunda gerçek bir başyapıt.&rdquo;
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
_lang/tr/press.json, string 8