Translation

English
Send an Email
14/130
Key English Turkish State
Last Name Soyad
Publication Yayın
Subscribe Abone Olun
elementary OS 6.1 Jólnir elementary OS 6.1 Jólnir
Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware. Yeniden tasarlanmış bir pencere değiştirici, çok geliştirilmiş uygulamalar, daha iyi portallar ve her köşedeki iyileştirmeler ile her zamankinden daha kısa sürede daha büyük adımlar. OS 6.1, geri bildirimleri ele alır, ofis içinde işlerin yapılmasını sağlar ve çok çeşitli donanımlarla uyumluluğu artırır.
Read Announcement Duyuruyu Okuyun
Download Press Kit Basın Setini İndirin
News & Announcements Haberler ve Duyurular
We share frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and other new content via our official blog. Resmi web günlüğümüz aracılığıyla geliştirme, önemli duyurular, geliştiriciler için ipuçları, öne çıkan uygulamalar ve diğer yeni içeriklerle ilgili sık güncellemeleri paylaşıyoruz.
Visit Our Blog Web Günlüğümüzü Ziyaret Edin
Brand Resources Marka Kaynakları
View the elementary logos, brand usage guidelines, color palette, and community logo. Plus download the official high-resolution and vector elementary logo assets. Marka kullanım kurallarını, elementary logolarını, renk paletini ve topluluk logosunu görüntüleyin. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ve vektörel resmi elementary logolarını indirin.
View Brand Resources Marka Kaynaklarını Görüntüleyin
Get in Touch İletişime Geçin
Talk directly with the team by emailing us at <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. We welcome requests for interviews, podcast appearances, or just general press inquiries. <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> adresinden bize e-posta göndererek doğrudan ekiple konuşun. Röportaj, podcast gösterimi veya sadece genel basın sorularını memnuniyetle karşılıyoruz.
Send an Email E-posta Gönder
Press &sdot; elementary Basın &sdot; elementary
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/press
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/oem

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Website / pressTurkish

Send an Email
Email g-posta Gönder
a year ago
User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / pressTurkish

Send an Email
Email gönder
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Website / pressTurkish

Send an Email
Email gönder
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/tr/press.json, string 30