Translation

English
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
0/2110
Key English Finnish State
Privacy Yksityisyys
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Tietosi kuuluvat aina sinulle, ja vain sinulle. Emme tee mainossopimuksia tai kerää arkaluonteista, henkilökohtaista tietoa. Rahoituksemme perustuu käyttäjien oman halunsa mukaisesti suorittamiin maksuihin elementary OS:stä ja sovelluksista Sovelluskeskuksessa. Näin sen pitää ollakin.
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong> Suojaamme tietojasi meiltä itseltämme ja muilta siten, ettemme kerää tietoa. Uskomme, että yksityisyyden kunnoittaminen ja suojaaminen on eettinen valinta; <strong>ihmisillä on perustavaa laatua oleva oikeus äärimmäiseen yksityisyyteen myös niiltä yrityksiltä, joiden tuotteita ja palveluita käyttävät.</strong>
elementary OS elementary OS
<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. <strong>Emme kerään mitään tietoa elementary OS:stä.</strong> Tiedostosi, asetukset ja kaikki henkilökohtaiset tiedot pysyvät laitteellasi, ellet nimenomaisesti jaa niitä itse kolmansien osapuolten sovelluksille tai palveluille.
Protections Suojaukset
elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others. elementary OS:ssä on sisäänrakennettuja keinoja yksityisyyden suojaamiseen, joiden avulla voit suojata tietojasi muilta.
Tattle-tale
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
Permissions Oikeudet
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Kun sovellus haluaa pääsyn tietoihisi tai laitteisiin, sen tulee kysyä lupa. Katselmoimme kaikki sovelluskeskuksen kautta tarjottavat sovellukset varmistaaksemme, että ne hyödyntävät oikeuksia oikeaoppisesti — voit aina kumota myöntämiäsi oikeuksia järjestelmän asetusten kautta.
Housekeeping
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
Online Accounts Verkkotilit
elementary OS optionally integrates with online accounts such as email and calendar providers via System Settings. Data from these providers may be retrieved by your copy of elementary OS and stored locally on your device to be displayed in locally-installed apps such as Mail, Calendar, and Tasks. <strong>This data is not sent to elementary or shared with any third party.</strong>
What Data is Collected Mitä tietoja kerätään
If you choose to add an online account, your copy of elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. <strong>elementary does not collect any of this data.</strong>
How Data is Used Miten tietoja käytetään
<strong>Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties.</strong> It is used to populate your locally-installed apps such as Mail, Calendar, Tasks, Files, and Photos with your data so you can access it.
Sharing Data Tietojen jakaminen
<strong>elementary OS does not share any data collected from your online accounts.</strong> The data is never sent to elementary or third-party servers.
elementary.io elementary.io
This website uses the open source Plausible Analytics routed through our <code>stats.elementary.io</code> domain to anonymously count visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">the public dashboard</a>. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible Data Policy</a>
Cookies Evästeet
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Not translated Website/privacy
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/index elementary OS pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä sovellukset tekevät. Kun sovellus käyttää mikrofonia, se ilmaistaan käyttäjälle. Kun sovellus kuluttaa paljon akkua, siitä ilmoitetaan käyttäjälle.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/privacy.json, string 9