Translation

English
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
276/2720
Key English Norwegian Bokmål (nb) State
Privacy Personvern
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. All data tilhører deg, og kun deg. Vi gjør ikke avtaler med din informasjon, og samler heller ikke inn sensitive personopplysninger. Vi kronerulles direkte av våre brukere, som betaler akkurat det de ønsker for elementary OS, og programmer fra AppSenter. Slik det burde være.
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong> Vi beskytter din data aktivt fra oss og andre ved å ikke samle inn noe. Vi tror at det å respektere og beskytte ditt personvern er det rette å gjøre. <strong>Folk har en grunnleggende rett til så mye personvern de ønsker, selv fra selskaper og produkter de stoler på.</strong>
elementary OS elementary OS
<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. <strong>Vi samler ikke inn data fra elementary OS.</strong> Filene dine, innstillingene, og annen personlig data vil forbli på enheten med mindre du eksplisitt deler dem med et tredjepartsprogram, eller -tjeneste.
Protections Beskyttelser
elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others. elementary OS kommer med innebygd personvernsbeskyttelse for å hegne om din data.
Tattle-tale Sladrehankeri
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator. elementary OS helper deg å holde øye med programmer. Når et program bruker mikrofonen din, vises det i en indikator. Når et program bruker mye energi, får du vite det i effektindikatoren.
Permissions Tilganger
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Når et program ønsker tilgang til dine data eller enheter, må det spørre. Alle AppSenter-programmer sjekkes for å etterse at de bruker tilganger rett, og du kan alltid trekke dem tilbake selv i systeminnstillingene.
Housekeeping Husreingjøring
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS rydder automatisk opp i papirkurven og midlertidige filer. Ikke bare gir dette mer plass på enheten, men det er en trygghet mot at data kommer på avveie.
Online Accounts Nettbaserte kontoer
elementary OS optionally integrates with online accounts such as email and calendar providers via System Settings. Data from these providers may be retrieved by your copy of elementary OS and stored locally on your device to be displayed in locally-installed apps such as Mail, Calendar, and Tasks. <strong>This data is not sent to elementary or shared with any third party.</strong> elementary OS integrerer seg med nettbaserte kontoer som e-post- og kalendertilbydere via Systeminnstillinger. Data fra disse tilbyderne kan mottas fra ditt elementary OS og lagres lokalt åp din enhet for visning i lokalt installerte programmer som E-post, Kalender, og Gjøremål. <strong>Denne dataen sendes ikke til elementary, og deles ikke med noen tredjepart.</strong>
What Data is Collected Hvilken data samles inn
If you choose to add an online account, your copy of elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. <strong>elementary does not collect any of this data.</strong> Hvis du velger å legge til en nettbasert konto, vil din kopi av elementary OS få tilgang til navnet ditt, e-postadressen, avataren, e-postmeldinger, kalenderhendelser, kontakter, bilder og filer fra dine tilknyttede kontoer lokalt på enheten din. <strong>elementary samler ikke inn noe av denne dataen.</strong>
How Data is Used Hvordan data brukes

Loading…

We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
Vi beskytter din data aktivt fra oss og andre ved å ikke samle inn noe. Vi tror at det å respektere og beskytte ditt personvern er det rette å gjøre. <strong>Folk har en grunnleggende rett til så mye personvern de ønsker, selv fra selskaper og produkter de stoler på.</strong>
a year ago
User avatar kingu

Translation changed

Website / privacyNorwegian Bokmål (nb)

We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
Vi beskytter din data aktivt fra oss og andre ved å ikke samle inn noe. Vi tror at det å respektere og beskytte ditt personvern er det rette å gjøre. <strong>Folk har en grunnleggende rett til så mye personvern de ønsker, selv fra selskaper og produkter de stoler på.
a year ago
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
Vi beskytter din data aktivt fra oss og andre ved å ikke samle inn noe. Vi tror at det å respektere og beskytte ditt personvern er det rette å gjøre.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Vi beskytter din data aktivt fra oss og andre ved å ikke samle inn noe. Vi tror at det å respektere og beskytte ditt personvern er det rette å gjøre. <strong>Folk har en grunnleggende rett til så mye personvern de ønsker, selv fra selskaper og produkter de stoler på.</strong>".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/nb/privacy.json, string 3