Source string

28/250
Key Norwegian Nynorsk State
Deling av informasjon
elementary OS delar ikkje informasjonen din som me hentar ut frå nettkontoane dine. Informasjonen blir aldri sendt til elementary eller andre tredjepartar.
elementary.io
Me brukar Plausible Analytics, som er open kjeldekode, gjennom <code>stats.elementary.io</code>-domenet for å telja vitjande, nedlastningar osv. Du kan sjå denne informasjonen på <a target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/elementary.io">den opne oversikta</a>. Me brukar ikkje infokapslar for dette, og me lagrar ingen sensitiv informasjon. Hverken IP-adresser eller kva type nettlesar du brukar, blir lagra. For meir informasjon om dette kan du sjå <a class="read-more" target="_blank" rel="noopener" href="https://plausible.io/data-policy">Plausible sine retningslinjer for datainnhenting</a>
Informasjonskapslar
<strong>Du kan deaktivera eller enkeltvis skru av informasjonskapslar i instillingane i nettlesaren din.</strong>
Nettsida nyttar infokapslar for trinnvise forbetringar. Det kan hende at funksjonar på nettsida vil fungera, men med nokre begrensingar. Nettsida vil til dømes ikkje hugsa om du har betalt for elementary OS tidligare, og difor vil du bli bedt om betaling neste gong du lastar ned.
Lagrar infokapslar for å logga atferd og potensielle truslar. For meir informasjon kan du sjå
Cloudfare sine retningslinjer for personvern og sikkerheit
Brukar infokapslar for å hugsa den forrige ordren din, og landet du handlar frå slik at du får opp kva kort som du kan betala med. For meir informasjon sjå
Stripe sine retningslinjer for personvern
Handsam infokapslar
Sidan du allereie har vitja nettsida vår, vil du kanskje handsama infokapslane som er lagra i nettlesaren din. Nedanfor finn du instruksjonar for dei ulike nettlesarane.
Openheit
Det finst ingen bakdører inn i programvara vår, og me har ikkje motteke forespørsler om det. Me har heller aldri motteke eit NSL, FISA, eller nokon anna form for beordring om å utlevera brukarinformasjon.
Personvern &sdot; elementary

Loading…

Privacy &sdot; elementary
Personvern &sdot; elementary
9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/nn/privacy.json, string 26