Translation

English
elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others.
118/920
Key English Turkish State
Privacy Gizlilik
Your data always belongs to you, and only you. We don’t make advertising deals or collect sensitive personal data. We’re funded directly by our users paying what they want for elementary OS and apps on AppCenter. And that’s how it should be. Verileriniz her zaman size ve sadece size aittir. Reklam anlaşmaları yapmıyoruz veya hassas kişisel veriler toplamıyoruz. elementary OS ve Uygulama Merkezindeki uygulamalar için istedikleri kadar ödeyen kullanıcılarımız tarafından doğrudan finanse ediliyoruz. Ve olması gereken de bu.
We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong> Verilerinizi toplamayarak aktif olarak kendimizden ve başkalarından koruyoruz. Gizliliğinize saygı duymanın ve onu korumanın etik bir davranış olduğuna inanıyoruz; <strong>insanlar, güvendikleri şirketlerden ve ürünlerden bile en üst düzeyde gizlilik hakkına sahiptir.</strong>
elementary OS elementary OS
<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service. <strong>elementary OS üzerinden herhangi bir veri toplamıyoruz.</strong> Dosyalarınız, ayarlarınız ve diğer tüm kişisel verileriniz; siz bunları bir üçüncü taraf uygulama veya hizmetle açıkça paylaşmadığınız sürece cihazınızda kalır.
Protections Korumalar
elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others. elementary OS, verilerinizi başkalarından korumaya yardımcı olmak için yerleşik gizlilik korumalarıyla birlikte gelir.
Tattle-tale
elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.
Permissions İzinler
When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings. Bir uygulama verilerinize veya cihazlarınıza erişmek istediğinde bunu önceden sormak zorundadır. İzinleri doğru şekilde kullandıklarından emin olmak için tüm Uygulama Merkezi uygulamalarını inceleriz ve bu izinleri istediğiniz zaman sistem ayarlarından kendiniz de iptal edebilirsiniz.
Housekeeping Bakım ve Temizlik
elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you. elementary OS, geçici ve çöpe atılan dosyalarınızı otomatik olarak temizler. Bu, yalnızca cihazınızın depolama alanını boş tutmakla kalmaz, özel verilerinizin sizi rahatsız etmek için geri gelmemesini sağlamaya da yardımcı olabilir.
Online Accounts Çevrimiçi Hesaplar
elementary OS optionally integrates with online accounts such as email and calendar providers via System Settings. Data from these providers may be retrieved by your copy of elementary OS and stored locally on your device to be displayed in locally-installed apps such as Mail, Calendar, and Tasks. <strong>This data is not sent to elementary or shared with any third party.</strong>
What Data is Collected Hangi Veriler Toplanır
If you choose to add an online account, your copy of elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device. <strong>elementary does not collect any of this data.</strong>
How Data is Used Veriler Nasıl Kullanılır
<strong>Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties.</strong> It is used to populate your locally-installed apps such as Mail, Calendar, Tasks, Files, and Photos with your data so you can access it.
Sharing Data Veri Paylaşımı
<strong>elementary OS does not share any data collected from your online accounts.</strong> The data is never sent to elementary or third-party servers. <strong>elementary OS, çevrimiçi hesaplarınızdan toplanan hiçbir veriyi paylaşmaz.</strong> Veriler hiçbir zaman elementary veya üçüncü taraf sunuculara gönderilmez.
elementary.io elementary.io

Loading…

User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / privacyTurkish

elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others.
elementary OS, verilerinizi başkalarından korumaya yardımcı olmak için yerleşik gizlilik korumalarıyla birlikte gelir.
2 weeks ago
User avatar evrifaessa

Suggestion added

Website / privacyTurkish

elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others.
elementary OS, verilerinizi başkalarından korumaya yardımcı olmak için yerleşik gizlilik korumalarıyla birlikte gelir.
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
_lang/tr/privacy.json, string 7